2011: rynek mediów i rozrywki będzie warty 2 bln USD

Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers "$Global Entertainment and Media Outlook 2007-2011$", w ciągu następnych pięciu lat prawie połowa wzrostu na rynku mediów i rozrywki będzie generowana przez technologie internetowe i bezprzewodowe, w tym dystrybucja programów TV i gry wideo.

W 2006 r. wartość rynku mediów i rozrywki wyniosła 1,4 bln USD. Analitycy PricewaterhouseCoopers przewidują jego średnioroczny wzrost do 2011 r. na poziomie 6,4%. Ich zdaniem jednak tradycyjne kanały dystrybucji treści przez najbliższe pięć lat wciąż będą generować większość obrotów na rynku. Choć głównymi czynnikami wzrostu będą rozwój technologii cyfrowych i dostępu do Internetu (wzrost dwucyfrowy).

Zdaniem PricewaterhouseCoopers, znaczny wzrost nastąpi w segmencie dystrybucji programów telewizyjnych na urządzenia mobilne. W 2011 r. przewidywany poziom wydatków tego segmentu osiągnie w skali globalnej 6,5 mld USD w porównaniu z zaledwie 26 mln USD w zeszłym roku. Eksperci przewidują, że za pięć lat wydatki związane z dystrybucją rozrywki i mediów na platformach konwergentnych - łączących funkcje komputera, telefonu i telewizora - będą stanowiły ponad połowę wydatków na rozrywkę i media. PricewaterhouseCoopers przewiduje dwucyfrowy wzrost wydatków na produkty cyfrowe i mobilne. Na koniec okresu prognostycznego wyniosą one 153 mld USD.

Internet i media cyfrowe

Internet pozostanie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym (wzrost ok. 18,3% rocznie), co pozwoli mu osiągnąć wartość 73 mld USD. Segment reklamy internetowej w 2011 r. będzie stanowić 14% rynku reklamy ogółem. Globalne wydatki na reklamę w okresie objętym raportem wzrastać będą w tempie ok. 5% rocznie - z 407 mld USD w 2006 r. do 531 mld USD pięć lat później. Drugi pod względem wielkości wzrost (6,5% rocznie) odnotuje reklama zewnętrzna, a trzeci - telewizyjna (5,1%, 197 mld USD). Treści generowane przez użytkowników portali społecznościowych będą generować blisko 18,3% wzrostu przychodów z reklamy internetowej ogółem.

Według autorów raportu, coraz szybciej spada wykorzystanie łączy analogowych. Do 2011 r. liczba gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu wzrośnie o 300 mln do 540 mln gospodarstw. Liczba zaś użytkowników technologii bezprzewodowych zwiększy się do 3,4 mld z 1,1 mld w 2006 r. Jednocześnie zwiększy się znaczenie platform konwergentnych na rynku mediów i rozrywki, które w 2011 r. będą stanowiły 55%, a wpływy ze sprzedaży za ich pośrednictwem wzrosną do 1,1 bln USD (średnioroczny wzrost 9,1%).

Ogromny wzrost popularności nowych mediów, rozwój Internetu i wzrost znaczenia mediów cyfrowych wymusi zmiany strategii działania przedsiębiorstw z sektora mediów i rozrywki. "Wiele firm będzie musiało przyjąć nowe modele biznesowe, które pozwolą zmierzyć się z procesem zmian w sposobie generowania treści oraz kwestią własności intelektualnej w erze mediów cyfrowych" - mówi Adam Pawlicki z PricewaterhouseCoopers. "W najbliższych latach należy spodziewać się znacznego wzrostu aktywności gospodarczej w sektorze rozrywki i mediów, który będzie wynikał m.in. z rosnącej popularności formatów cyfrowych" - ocenia.

Obszary napędzające rozwój branży

Największym, choć najwolniej rosnącym rynkiem pozostaną Stany Zjednoczone. Szacuje się, że w 2011 r. osiągną średni roczny wzrost 5,3% zaś spodziewane wydatki na rozrywkę i media wyniosą ok. 754 mld USD. Region EMEA (Europa, Środkowy Wschód, Afryka) - drugi pod względem wielkości rynek z rocznym wzrostem 5,5% osiągnie wartość ok. 617 mld USD. Najszybciej rozwijającymi się segmentami w tych regionach będą dystrybucja TV, reklama internetowa i gry wideo.

Obszar Azji i Oceanii będzie nadal rósł najszybciej, osiągnie roczną stopę wzrostu na poziomie prawie 10%. Wydatki na rozrywkę i media wzrosną na tym rynku niemal dwukrotnie i w 2011 r. osiągną wartość ok. 470 mld USD. Najszybciej rozwijającym się krajem regionu będą Indie, które odnotują wzrost na poziomie 18% rocznie. Rynek rozrywki i mediów w Ameryce Południowej będzie drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem na świecie. Szacuje się, że osiągnie wzrost na poziomie ok. 9% rocznie i na koniec prognozowanego okresu jego wartość wyniesie 68 mld USD.

Ekspansja gospodarcza oraz gwałtownie rozwijający się rynek rozrywki i mediów stanowią czynniki sprzyjające silnemu wzrostowi w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach. Wydatki na rozrywkę i media w tych krajach będą stanowić 24% całkowitego wzrostu w branży rozrywki i mediów w ciągu następnych pięciu lat.

"Global Entertainment and Media Outlook 2007" to ósma edycja ukazującego się co roku opracowania. Tegoroczny raport zawiera prognozy i analizy ekonomiczne dotyczące 14 segmentów globalnego rynku rozrywki i mediów, w tym m.in. dostępu do Internetu, różnego rodzaju platform reklamowych (w tym reklamy internetowej), przemysłu kinematograficznego i fonograficznego, wydawniczego oraz gier wideo. Zestawienie zawiera opracowane dane z pięciu regionów świata: Stanów Zjednoczonych, EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka), Azji i Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Kanady.