Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Klienci 2.0 FMCG

Niniejszy raport jest podsumowaniem konferencji „Klienci 2.0 – FMCG – Jak pozyskać utrzymać i zmonateryzować e-klienta?”.

Można w nim znaleźć najważniejsze wnioski płynące z konferencji.

Mamy nadzieję, że marketerzy związani z branżą Fast Moving Consumer Goods znajdą w nim wiele istotnych wskazówek związanych

z marketingiem w internecie swoich marek i produktów.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępem do materiału podaj adres e-mail


Możliwość pobrania materiału otrzymają tylko wybrani uczestnicy, dlatego po zarejestrowaniu otrzymasz od nas informację o zakwalifikowaniu się do usługi.