Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

mBank się zmienia

W połowie września mBank, internetowy oddział BRE Banku, zmodernizował swój system informatyczny. Większość zmian wynikała z sugestii i spostrzeżeń klientów banku.

Modernizacja objęła uszczegółowienie opisu przelewu poprzez zwiększenie do 140 znaków pola dla wprowadzenia tytułu operacji. Ponadto klienci mBanku uzyskali większą możliwość definiowania operacji finansowych planowanych na przyszłość i dokonywania w nich poprzez Internet ewentualnych zmian, łącznie z anulowaniem. Klienci mają już także dostęp do szczegółów wykonanych operacji i transakcji.

Od 1 października br. mBank planuje ponadto zwiększyć funkcjonalność jednego z oferowanych rachunków rozliczeniowych. "Zmiany w rachunku eKonto dotyczą nowej funkcjonalności zleceń stałych w wybranych przez klienta banku okresach według stałej daty, np. co tydzień, miesiąc, pół roku. W części transakcyjnej mBank wprowadza wirtualną kartę płatniczą VISA pod nazwą eKarta, która pozwoli na dokonywanie zakupów w Internecie lub telezakupów. O wysokości limitu karty decyduje klient. Limit nie może przekroczyć salda konta" - wyjaśnił Krzysztof Pałuszyński, specjalista ds. kontroli procesów w mBanku. Szczegóły dotyczące wysokości opłat za korzystanie z eKarty nie są jeszcze znane. Użytkownicy eKonta będą także dysponowali zwiększoną z 10 do 50 liczbą przelewów zdefiniowanych dla tego rachunku.