mBank ma 3,5 mld

780 tys. klientów indywidualnych oraz 88 tys. mikroprzedsiębiorców złożyło w sumie w ręce mBanku 3,5 mld zł. Wzrost w sumie depozytów w porównaniu do stanu z końca ubiegłego roku wyniósł 13,5%.

Pod koniec 2001 roku wartość depozytów wynosiła 1 mld zł. W lutym 2003 roku podwoiła się, zaś pod koniec ubiegłego roku osiągnęła sumę 3 mld.

Od końca 2004 roku o 17% wzrosła liczba rachunków, zaś klientów o 14%.

Według danych na koniec maja 2005, udział depozytów mBanku w wartości depozytów gospodarstw domowych w polskim systemie bankowym to blisko 1,6%.

Z pewnością do wzrostu ilości środków powierzonych mBankowi, przyczyniło się wprowadzenie do oferty rachunku lokacyjnego eMAX plus - mówi Paweł Kucharski, wicedyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej BRE Banku SA, odpowiedzialny za rozwój produktów i marketing mBanku. -Produkt ten pozwala na efektywne oszczędzanie bez utraty dostępu do ulokowanych środków. Obecnie oprocentowanie eMAX plus wynosi 5%, bez względu na wysokość zdeponowanych środków - wyjaśnia.

Według ostatniego raportu sporządzonego przez Związek Banków Polskich na koniec lutego 2005 roku, udział mBanku w liczbie klientów korzystających z dostępu do rachunku bankowego przez internet wynosi 22%.