Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

eGov.pl bada potrzeby e-społeczeństwa

eGov.pl oraz Krajowy Koordynator programu IDA poprowadzą w Polsce akcję konsultacyjną na temat pożądanych przez polskich obywateli i firmy usług, jakie świadczyć powinien eGoverment.

Serwis eGov.pl razem z Krajowym Koordynatorem programu IDA (Interchange of Data between Administrations) prowadzi akcje nt. rozwijającej się w ramach Unii Europejskiej inicjatywy konsultacyjnej "Pan-european Goverment e-services". Na stronach serwisu eGov.pl umieszczona została ankieta, której celem jest zbadanie potrzeb obywateli i organizacji gospodarczych w zakresie usług on-line, które maja być świadczone przez rządy krajów Unii Europejskiej (docelowo obejmuje to również Polskę).

O przeprowadzeniu otwartej akcji konsultacyjnej zadecydowała Komisja Europejska, która wcześniej określiła podstawowe cele i założenia eGoverment. Realizację powierzono zespołowi Programu IDA II. Program jest jednym z elementów planu eEurope oraz przygotowywanego planu eEurope 2005 (kontynuacji inicjatywy eEurope w realiach Unii rozszerzonej o kraje kandydujące). Do udziału w akcji zaproszono także kraje kandydujące - w tym Polskę, która w najbliższym czasie przystąpi do udziału w Programie IDA. Program zatem obejmie polskich obywateli i polskie firmy a w jego realizacji będą uczestniczyć polskie instytucje. Z czasem nasze instytucje będą zobligowane świadczyć obywatelom innych krajów UE usługi w taki sam sposób jak inne kraje Unii polskim podmiotom.

Rozwój usług eGoverment jest jednym z 20 obszarów planu eEurope. Systemy realizujące takie usługi (kierowane do odbiorców lokalnych) funkcjonują już w niektórych krajach Unii Europejskiej. Są to np. serwisy automatyzujące pobór podatków we Włoszech, rejestrację firm w Portugalii czy irlandzki portal dokumentów osobistych. Jednocześnie coraz częściej obywatel lub instytucja jednego kraju UE pragnie usługi świadczonej przez sektor publiczny innego kraju UE.

Wyniki ankiety będą omówione na konferencji "Pan-European eGoverment", która odbędzie się 19-20 września w Brukseli. Wypracowany komunikat Komisji Europejskiej ustali zakres kontynuacji programu IDA na lata 2003-2004 a także szczegóły planu eEurope 2005.