eCenter – kres istnienia

Na stronie internetowej eCenter pojawiła się oficjalna informacja o tym, że firma przestaje istnieć.

Na witrynie eCenter widnieje obecnie komunikat w którym załoga firmy składa podziękowania swoim klientom za współpracę i informuje m.in., że „z przyczyn od nas (tj. eCenter – red.) niezależnych musimy się pożegnać”. Pod listem do klientów widnieje podpis Core Team eCenter.pl S.A. – od grudnia w firmie pracowało 18 osób, inżynierów i administratorów sieci, którzy pomogli przeprowadzić migrację klientów do innych

.

Krakowskie Internetowe Centrum Danych eCenter SA, powstało w połowie 2000 roku na podstawie umowy zawartej pomiędzy Internet Investment Fund i Elektrimem. W grudniu, w rozmowie z Computerworld, Wojciech Wolas, dyrektor zarządzający eCenter powiedział, m.in. że spółka zaprzestanie z końcem roku działalności, a klienci zostali poinformowani o tym fakcie na tyle wcześnie, żeby mieli czas na migrację do innego dostawcy. Spółce nie udało się pozyskać pieniędzy od Elektrimu, do czego holding zobowiązany był umową, nie powiodły się także próby pozyskania inwestora zastępczego.