eCard w APN Promise

W sklepie internetowym dystrybutora Microsoft Press można już płacić kartą.

APN NetMarket sprzedaje książki oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe firm: Microsoft,

, Adobe, Symantec, Lotus, Novell, Compaq oraz Hewlett-Packard. Płatności kartą są dostępne dla posiadaczy MasterCard i Visa.

Istniejący od marca 2000 r. eCard współpracuje obecnie z ponad 180 serwisami internetowymi. Od października do końca grudnia br. działa promocyjny internetowy pasaż handlowy eCardu. Sklepu APN nie ma na razie wśród witryn w tym pasażu.