e-podpis do trybunału

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Izba stwierdziła, że wydane ostatnio przez Senat rozporządzenia i poprawki pozostają w sprzeczności z tekstem Ustawy o podpisie elektronicznym i z konstytucją i w praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Izba jednogłośnie podjęła więc uchwałę w sprawie zaskarżenia części przepisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od dłuższego czasu wskazywała na niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy. Głównym problemem stała się kwestia wyboru zależnej od NBP spółki Centrast, jako podmiotu nadrzędnego w całej strukturze systemu podpisu elektronicznego w Polsce.

Zaskarżenie ustawy o podpisie elektronicznym może opóźnić termin wdrożenia powszechnych usług podpisu elektronicznego.