Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

e-podpis do trybunału

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podjęła decyzję o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego części przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

Izba stwierdziła, że wydane ostatnio przez Senat rozporządzenia i poprawki pozostają w sprzeczności z tekstem Ustawy o podpisie elektronicznym i z konstytucją i w praktyce nie są możliwe do zrealizowania. Izba jednogłośnie podjęła więc uchwałę w sprawie zaskarżenia części przepisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji od dłuższego czasu wskazywała na niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy. Głównym problemem stała się kwestia wyboru zależnej od NBP spółki Centrast, jako podmiotu nadrzędnego w całej strukturze systemu podpisu elektronicznego w Polsce.

Zaskarżenie ustawy o podpisie elektronicznym może opóźnić termin wdrożenia powszechnych usług podpisu elektronicznego.