e-banki raczej dla mężczyzn

W kwietniu 2003 roku 800 tys. osób korzystało z możliwości obsługi rachunku bankowego przez internet. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba użytkowników bankowych kont internetowych wzrosła przeszło dwukrotnie i obecnie wynosi blisko 1,9 miliona - wynika z badania TNS Telecoms Index, prowadzonego przez TNS OBOP.

W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba użytkowników bankowości internetowej wynosiła 1,2 mln zł. Od tego okresu wzrosła o 700 tys.

Z badania TNS Telecomc Index wynika też, że mężczyźni częściej niż kobiety korzystają w internecie z rachunku bankowego. Stanowią aż dwie trzecie użytkowników bankowości internetowej.

Ludzie młodzi dominują wśród posiadaczy rachunków w internetowych bankach. Według danych z kwietnia najliczniejszą, bo 35% grupę pośród korzystających z e-bankingu stanowią osoby w wieku 20-29 lat, a 29% to osoby w wieku 30-39 lat. W sumie aż 68% wszystkich użytkowników internetowych banków to osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia. Użytkownicy internetu powyżej 50 roku życia stanowią 11% wszystkich korzystających z e-bankingu.

Struktura wieku osób korzystających z e-bankingu

Struktura wieku osób korzystających z e-bankingu