comScore wyjaśnia - co na to rynek?

Metodologia comScore Media Metrix

Badanie comScore Media Metrix jest rozwiązaniem hybrydowym wykorzystującym zarówno panel jak i aplikacje serwerowe o nazwie Unified Digital Measurement (partnerzy firmy umieszczają w treściach witryn i reklam kody, które są rejestrowane przez serwery comScore za każdym razem, gdy internauta wywoła daną stronę). Na całym świecie dla comScore pracuje ponad 2 mln panelistów, którzy zgodzili się na comiesięczny monitoring swoich zachowań w sieci. Dane panelowe wraz z informacjami zebranymi przez serwery dostarczają - wg zapewnień comScore - kompletnych informacji o zachowaniu 100% użytkowników sieci.

Jak liczna była grupa panelistów z Polski?

Informacje dotyczące polskiej sieci zebrane zostały z panelu o wielkości 35 tys. użytkowników z Polski. Dane zważone zostały pod kątem kilkunastu czynników, m. in. demografii, częstotliwości korzystania z sieci i języka. Wielkość populacji polskich internautów oszacowana została przez nas w oparciu o dane Eurostat. Dotyczą one użytkowników powyżej 15 roku życia korzystających z sieci zarówno w pracy jak i w domu - wyjaśnia Berit Block, European Press and Events Analyst z comScore. Warto dodać, że 35 tys. polskich panelistów to dwukrotnie więcej na starcie niż Megapanel PBI/Gemius dorobił się w ciągu kilku lat, wg informacji na stronie pbi.org.pl próba osób uczestniczących w badaniu Gemiusa wynosi obecnie nie mniej niż 15 tys. internautów miesięcznie.

Podsumowując: jakość badania osiągana jest poprzez doważenie wyników panelowych estymowanych na całą populację kodami umieszczanymi na stronach przez wydawców.

Jak comScore tłumaczy wyniki najbardziej dla nas zaskakujące?

VEVO - serwis ze stajni Google udostępniający na bazie współpracy z firmami fonograficznymi m. in. teledyski odwiedzany jest wg comScore przez 4,3 mln polskich internautów. Co ciekawe, jako samodzielny serwis dostępny jest on tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Polsce zaś - wyłącznie w ramach YouTube (a YouTube zostało w badaniu zliczone do wyników Google).

Jak nam wyjaśniła Berit Block w ramach VEVO uwzględnione zostały następujące witryny: VEVO@YouTube, VEVO.com, eminem.com oraz ladygaga.com. Większość ruchu generuje kanał znajdujący się na serwisie YouTube. System comScore pozwala na przypisanie ruchu do każdej domeny, o ile wszystkie zasady identyfikacji domen zostały spełnione. Youtube pozwala na analizę popularności kanałów Vevo w różnych krajach na świecie - mówi Berit Block.

comScore wyjaśnia - co na to rynek?

Drzewko VEVO Źródło: comScore

Info.pl czyli witryna która nie istnieje, błędnie zapisana witryna infor.pl lub może wszystkie serwisy mające w swej domenie rozszerzenie info.pl ocenione zostały przez comScore na 3,5 mln internautów polskich. To wynik wysoce zastanawiający. Co na to comScore? W tym przypadku firma przyznała się do błędu - winna jest aplikacja comScore Client Focused Dictionary, która zagregowała wyniki dla wszystkich witryn %.info.pl%.

Zasady przypisania ruchu do poszczególnych stron oparte są na comScore Client Focused Dictionary. Kodowanie podmiotów w słowniku jest procesem ciągłym, a na podstawie obserwowanych danych i opinii z branży wciąż dodawane są nowe podmioty. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten problem. Aktualnie pracujemy nad lokalnym słownikiem definicji, do którego zmiany zostaną wprowadzone w październiku - mówi Berit Block. Wcześniej traktowaliśmy info.pl, jako niezależną domenę, ale już ustaliliśmy, że info.pl jest lokalnym rozszerzeniem nazwy domen w Polsce. Zmiany te zostaną uwzględnione w danych zebranych za październik.

AOL to kolejna witryna, której popularność oszacowana przez comScore wzbudziła nasze wątpliwości.

Kluczową wartością raportów comScore Media Metrix jest możliwość raportowania na 6 poziomach hierarchii reprezentującej obecność firmy w sieci. Raport dotyczący zasobów AOL nie dotyczy pojedynczych domen AOL.PL lub AOL.com, ale całej hierarchii podmiotów internetowych, wchodzących w skład AOL. Co oznacza, że można uzyskać dane na poziomie całej grupy domen należących do AOL, jak i każdej domen z osobna - wyjaśnia Berit Block. Kolejną unikalną wartością comScore jest analiza korzystania z aplikacji i multimediów. Przez aplikację rozumiemy tutaj: każde oprogramowanie, którego funkcjonalność oparta jest na połączeniu internetowym. Obejmuje takie procesy (chociaż się nie musi się tylko do nich ograniczać), jak: wysyłanie wiadomości, dostęp do plików audio lub wideo, rozmowy telefoniczne i gry komputerowe. Aplikacje muszą spełniać 2 kryteria: podstawowe operacje/ działania są uzależnione od stałego połączenia do internetu oraz aplikacja musi być połączona z plikiem exe.

Jak widać na poniższej tabeli, wśród zasobów AOL większość ruchu, za który odpowiadają polscy użytkownicy, jest generowane przez aplikację WinAmp.

comScore wyjaśnia - co na to rynek?

Drzewko AOL Źródło: comScore

Szkoda, że ani PBI ani firma badawcza Gemius nie komentują wyników dostarczonych przez comScore. W PBI trwają obecnie prace związane z przebudową polskiego badania sieci oraz rozmowy z innymi graczami branży on-line na temat poszerzenia składu Spółki. Efekty tych działań zadecydują czy PBI przedłuży umowę z Gemiusem czy rozpisze przetarg na realizację badania zgodnie z ustaloną specyfikacją i potrzebami rynku.

Jeśli eksperci comScore poważnie myślą o rynku polskim i rozwijać będą swoje badanie eliminując błędy debiutanta (do których, co ważne, potrafią się przyznać) - czeka nas ciekawa rozgrywka o prym w badania polskiej sieci. Atutami nowego gracza są m. in.: szybsza publikacja wyników, oferowanie szerokiego wachlarza różnych produktów i usług (m. in. planowane do wdrożenia w Polsce narzędzie Video Metrix), stosowanie zaawansowanych i uznanych na całym świecie technologii, wieloletnie doświadczenie oraz globalna perspektywa.

Będziemy stale monitorować sytuację, wkrótce kolejne informacje na temat obecności firmy comScore na polskim rynku badawczym.

AKTUALIZACJA

Na pytania Internet Standard dotyczące metodologii badania odpowiada Berit Block, European Press and Events Analyst z comScore.

Na czym polega metodologia badań internetu comScore?

comScore jest wiodącym dostawcą narzędzi służących do pomiaru zachowań użytkowników internetu. Udostępnia dane dotyczące oglądalności serwisów i aplikacji internetowych i dane na temat cech społeczno-demograficznych użytkowników. Badanie opiera się na próbie osób wieku 15 lub więcej, które korzystają z internetu w domu lub w pracy.

Jak liczna jest grupa panelistów na świecie i ilu panelistów uwzględniono w badaniu polskiej sieci?

Podstawowym źródłem danych jest panel, w skład którego wchodzi 2 milionów osób na całym świecie, które zgodziły się na pomiar swoich zachowań w internecie. Z ogółu panelistów w każdym miesiącu dobierana jest mniejsza próba, która stanowi podstawę analiz i raportów. Dane zawarte w informacji prasowej w sierpniu 2010 roku na temat Polski oparte są na próbie ponad 35.000 użytkowników z Polski. Struktura tej próby jest kontrolowana i ważona z uwzględnieniem kilku zmiennych opisujących demografię, intensywność korzystania oraz pochodzenie użytkowników.

Korzystacie również z narzędzia o nazwie Unified Digital Measurement. Na czym polega jego działanie i czy zastosowane zostało również w badaniu polskiej sieci?

Fundamentem metodologii comScore na całym świecie jest Unified Digital Measurement. Unified Digital Measurement jest najlepszą w swojej klasie metodologią pomiaru audytorium internetu, która mierzy ruch na stronach WWW z uwzględnieniem danych zgodnych z rozkładem populacji. Pomiary audytorium wykonane dzięki tej metodologii można wykorzystać do planowania kampanii online i oceny jej zasięgu na bardzo szczegółowym poziomie.

Unified Digital Measurement wykorzystuje skrypty zamieszczane na stronach i serwisach internetowych, zaś panel pozwala na analizy dotyczące cech społeczno-demograficznych oraz poziomu zaangażowania użytkowników (w tym także czasu, w jakim przebywają na stronach).

Istnieje możliwość zidentyfikowania użytkowników korzystających z tego samego komputera w gospodarstwie domowym w celu dokładnego wyliczenia liczby użytkowników, którzy odwiedzają dany serwis lub korzystają z wybranej aplikacji. Serwisy, które zostały zbadane przy użyciu metodologii Unified Digital Measurement obok nazwy własnej oznaczone zostały dodatkowo literą 'U'.

W Polsce rozpoczęcie pomiarów według metodologii Unified Digital Measurement rozpocznie się w przyszłym miesiącu z uwzględnieniem domen należących do AOL i Microsoftu.

Dla podmiotów nie uczestniczących w Unified Digital Measurement, comScore wykorzystuje dane pochodzące z analiz zachowań użytkowników wchodzących w skład panelu z uwzględnieniem danych demograficznych.

Jak oszacowaliście wielkość populacji użytkowników polskiego internetu?

Wielkości populacji online szacujemy wykorzystując dostępne źródła danych. W przypadku Polski jest to Eurostat. Należy zwrócić uwagę, że dane dotyczące polskich użytkowników w wieku 15 lat lub więcej oznaczają możliwości dostępu do internetu, zarówno z domu, jak i w miejscu pracy.

Eurostat jest uznanym źródłem danych statystycznych dotyczących wielkości populacji. Nasze dane dotyczące wielkości populacji mogą różnić się od innych dostawców ze względu na różne wykorzystywane operaty lub metody służące do oceny reprezentatywności próby.