Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zyski STGroup

Wrocławska firma wykazała dynamikę zysku na poziomie 23 procent.

STGroup zarobiło na czysto 3,5 miliona złotych w ciągu trzech kwartałów tego roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zysk wzrósł o 750 tysięcy złotych.. Sprzedaż natomiast wynosiła odpowiednio 185 miliony w tym roku i 158 milionów w roku zeszłym.

Holding STGroup zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych: dystrybucją sprzętu komputerowego, sieciowego i telekomunikacyjnego, projektowaniem systemów informatycznych, szkoleniami, serwisem. Planuje w najbliższym czasie połączenie z California Computers.