Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zostań Microsoft Certified Professional!

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa wspólnie z 2Si, przy wsparciu firmy Microsoft, uruchomiła "Podyplomowe Międzynarodowe Studium Informatyczne".

Program studium przygotowano dla tych, którzy pragną zdobyć wiedzę z zakresu produktów opartych na technologii Microsoft Windows 2000.

Zajęcia potrwają dwa semestry i odbywać się będą w soboty i niedziele. W ramach zaplanowanych 210 godzin zajęć, znajdą się wykłady i ćwiczenia laboratoryjne, prowadzone niemal w całości przez kadrę dydaktyczną firmy 2Si. Warunkiem ukończenia Studium będzie uzyskanie tytułu Microsoft Certified Professional (MCP). Najlepsi studenci będą mieli możliwość bezpłatnego uzyskania tytułu Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

Na potrzeby studium Microsoft w ramach programu Authorized Academic Training Provider (AATP) zobowiązała się dostarczyć oprogramowanie oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć i egzaminów.

MCSE (Microsoft Certified System Engineer) potwierdza kompetencje w zakresie samodzielnego planowania, wdrażania, utrzymywania i wspierania systemów informatycznych i sieci zbudowanych w oparciu o Microsoft Windows NT i rodzinę produktów BackOffice. Aby go otrzymać należy zdać siedem egzaminów technicznych.