Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmowa milczenia w Hong Kongu

Większość komputerowych przestępstw (np. włamania do systemów) nie jest zgłaszana policji.

Większość komputerowych przestępstw (np. włamania do systemów) nie jest zgłaszana policji – narzekają przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Policja z Hong Kongu poinformowała ostatnio przedstawicieli tamtejszych firm o konieczności zgłaszania wszystkich, najdrobniejszych nawet przypadków naruszenia w cyberprzestrzeni. Zdaniem władz, bez tego nie może być mowy o skutecznym zwalczaniu przestępczości komputerowej.

Problem ten dotyczy zresztą nie tylko chińskiego wymiaru sprawiedliwości – firmy z całego świata z reguły nie informują policji o włamaniach do ich systemów, obawiając się, że negatywnie wpłynie na ich opinię (szczególnie dotyczy to firm z branży IT). „Problem w tym, że przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie są w stanie zwalczać przestępców, jeśli nie wiedzą niczego o ich działalności” - mówi Collins Leung, przedstawiciel policji z Hong Kongu.