Zmiany w zarządzie Interii

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Interia.pl SA dokonało w dniu 23 czerwca 2006 roku zmiany w składzie zarządu spółki. Po przyjęciu rezygnacji Grzegorza Wójcika, do zarządu wprowadzono dwie nowe osoby: Marcina Borka na stanowisko wiceprezesa zarządu oraz Marcina Jędrycha na stanowisko członka zarządu.

Zgromadzenie przyjęło rezygnację Grzegorza Wójcika z funkcji wiceprezesa zarządu.

- Nowe powołania do zarządu pozwalają nie tylko na zapewnienie ciągłości bieżącego zarządzania spółką, ale też doskonale wpisują się w strategię dalszego intensywnego rozwoju w nowych obszarach - powiedział po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jacek Pasławski, prezes zarządu Interia.pl.

Marcin Jędrych odpowiedzialny będzie za rozwój multimedialnej i interaktywnej części zasobów portalu. Z kolei domeną działalności Marcina Borka będzie ekspansja spółki na nowe strategiczne obszary działalności.

Marcin Borek urodził się w 1975 roku w Krakowie. Jest absolwentem wydziału Finansów i Bankowości krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Kształcił się też na studiach podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w dziale bankowości inwestycyjnej DM Penetrator SA. Od sześciu lat jest związany z branżą internetową. W Interia.pl SA pracuje od grudnia 2002 roku. Od października 2004 roku pełnił funkcję wiceprezesa związanej z portalem spółki E-Media Interia.pl Sp. z o.o. Bezpośrednio przed nominacją na członka zarządu sprawował obowiązki dyrektora działu sprzedaży technologii i systemów.

Marcin Jędrych urodził się w 1968 roku w Krakowie. Studiował informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1990 roku przez ponad 12 lat pracował jako dziennikarz i prezenter radiowy w RMF FM. W 2003 roku rozpoczął pracę w Radiu Eska Kraków, na początku jako szef muzyczny, później kolejno jako dyrektor programowy i dyrektor zarządzający. Od 1 lipca 2005 roku sprawował funkcję dyrektora ds. rozwoju treści portalu Interia.pl.