Zmiany w Szeptelu

Podczas najbliższego NWZA zmieni się skład rady nadzorczej operatora z Szepietowa.

Przedstawiony plan uchwał najbliższego NWZA Szeptela przewiduje całkowitą wymianę składu rady nadzorczej spółki. Planowane jest przyjęcie rezygnacji trzech członków rady i odwołanie pozostałych czterech. Akcjonariusze zadecydują też o wyborze na trzyletnią kadencję nowych członków RN i przegłosuje zmiany w statucie operatora.

Zmiany z radzie mają prawdopodobnie związek z umocnieniem się w Szeptelu pozycji BRE Banku. Wcześniej, 6 grudnia br. z funkcji prezesa Szeptela został odwołany Michał Skolimowski.