Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w Szeptelu

Podczas najbliższego NWZA zmieni się skład rady nadzorczej operatora z Szepietowa.

Przedstawiony plan uchwał najbliższego NWZA Szeptela przewiduje całkowitą wymianę składu rady nadzorczej spółki. Planowane jest przyjęcie rezygnacji trzech członków rady i odwołanie pozostałych czterech. Akcjonariusze zadecydują też o wyborze na trzyletnią kadencję nowych członków RN i przegłosuje zmiany w statucie operatora.

Zmiany z radzie mają prawdopodobnie związek z umocnieniem się w Szeptelu pozycji BRE Banku. Wcześniej, 6 grudnia br. z funkcji prezesa Szeptela został odwołany Michał Skolimowski.