Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zmiany w Onet.pl

Holding medialny ITI, kontrolujący największy polski portal, przeprowadza zmiany w zarządzie Onet.pl SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onet.pl SA zmieniło i rozszerzyło skład jej zarządu. Zawieszone zostało pełnienie czynności członka zarządu przez sprawującego funkcję wiceprezesa - Piotra Wilama. Jego miejsce zajął Jan Łukasz Wejchert, powołany na stanowisko wiceprezesa jako przedstawiciel holdingu ITI. Tomasz Kolbusz pozostał na stanowisku prezesa Onet.pl SA.

Jednocześnie WZA podjęło decyzję o rozszerzeniu zarządu Onet.pl SA z dwóch do dziewięciu osób. W skład nowego zarządu spółki weszli ponadto: Artur Waliszewski, Stach Gąsienica-Szymków, Mariusz Bobrowski, Robert Bednarski, Marek Kapturkiewicz oraz Krzysztof Jędrzejek.