Zmiany w Onet.pl

Holding medialny ITI, kontrolujący największy polski portal, przeprowadza zmiany w zarządzie Onet.pl SA.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Onet.pl SA zmieniło i rozszerzyło skład jej zarządu. Zawieszone zostało pełnienie czynności członka zarządu przez sprawującego funkcję wiceprezesa - Piotra Wilama. Jego miejsce zajął Jan Łukasz Wejchert, powołany na stanowisko wiceprezesa jako przedstawiciel holdingu ITI. Tomasz Kolbusz pozostał na stanowisku prezesa Onet.pl SA.

Jednocześnie WZA podjęło decyzję o rozszerzeniu zarządu Onet.pl SA z dwóch do dziewięciu osób. W skład nowego zarządu spółki weszli ponadto: Artur Waliszewski, Stach Gąsienica-Szymków, Mariusz Bobrowski, Robert Bednarski, Marek Kapturkiewicz oraz Krzysztof Jędrzejek.