Złożono ofertę przejęcia WP - co czeka spółkę?

Jak informowaliśmy wcześniej powołana do życia została spółka akcyjna (Portal Wykup Menedżerski – PWM), której celem jest przejęcie upadłej Wirtualnej Polski. W jej skład weszły: MCI Management oraz Sokrates Inwestycje Sp. z o. o. (prezesem spółki został Marek Borzestowski). Wczoraj doszło do podpisania umowy z bankiem inwestycyjnym CA IB, który chce uczestniczyć w przedsięwzięciu PWM. Konsorcjum złożyło ofertę przejęcia Wirtualnej. Przedstawiamy pierwsze plany startegii PWM względem WP.

Złożono ofertę przejęcia WP - co czeka spółkę?
PWM złożył spółce Wirtualna Polska S.A. ofertę przejęcia portalu Wirtualna Polska za kwotę 36 mln zł. Plan konsorcjum przewiduje przejęcie majątku portalu wraz ze wszystkimi umowami i pracownikami. "Firma zaoferowała cenę, umożliwiającą spłatę wszystkich wierzytelności spółki, w taki sposób, aby proces przejęcia portalu skrócić do niezbędnego minimum" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym MCI - "Jednocześnie stoimy na stanowisku, że przedłużający się proces upadłości może działać na niekorzyść portalu i może naruszyć jego pozycję rynkową."

Do uczestnictwa w konsorcjum zostali zaproszeni pracownicy WP, którym spółka PWM zaproponuje objęcie akcji. Planowana jest 10-procentowa emisja akcji dla wszystkich pracowników portalu.

Nowa polityka spółki

Jakie są plany konsorcjum po odkupieniu portalu WP? PWM chce w pierwszej kolejności doinwestować spółkę. Zmieni się również strategia portalu. Kadra menedżerska chce mieć większą kontrolę nad działaniami WP. Do 20% akcji spółki ma zostać w rękach menedżmentu. Do końca br. ma nastąpić zbilansowanie WP. PWM chce również rozwinąć ofertę VISP oraz VOIP. Przypomnijmy, że mniejszościowi akcjonariusze mieli żal do TP S.A. – właściciela portalu – że nie uruchomił usługi własnego numeru dostępowego WP. PMW chciałoby z takiej możliwości skorzystać. Jak zaznaczają członkowie nowego konsorcjum, spółka mogłaby również nawiązać alianse strategiczne z wiodącymi polskimi grupami medialnymi i utrzymać pozycję wicelidera na rynku portali horyzontalnych.

W jaki sposób ma dojść do przejęcia? "Konsorcjum zamierza nabyć portal od spółki, w sposób który umożliwi spłatę całości zadłużenia spółki a to doprowadzi do bezkonfliktowego zawarcia układu z wierzycielami" - zaznaczają członkowie PWM - "Zamiarem konsorcjum jest wprowadzenie do obrotu publicznego akcji Wirtualnej Polski, co przy dużych 'free float' i braku inwestora strategicznego zwiększa atrakcyjność WP i winno uczynić go najbardziej atrakcyjnym portalem dla inwestorów giełdowych".

Komplikacje prawne

W chwili obecnej spółka Wirtualna Polska S.A. jest w stanie upadłości z możliwością zawarcia układu. Akcjonariusze mniejszościowi złożyli propozycje układową, zakładającą odkup portalu za kwotę około 6 mln zł. Obecna wartość zobowiązań spornych i bezspornych spółki wynosi 36 mln zł. Zarząd WP S.A. w oparciu o ofertę PWM S.A zgłosił do sądu nową propozycje układową spółki. "Propozycja ta jest bardziej korzystna dla wierzycieli i dla spółki w związku ze 100% możliwością zaspokojenia wierzycieli oraz pojawieniem się nowej grupy inwestorów inwestujących w portal" - przekonuje PWM. Konsorcjum jest gotowe odkupić portal WP.pl w toku postępowania układowego jak również likwidacyjnego. Ile ogółem wyniesie kwota inwestycji w portal? Jak skazuje MCI, jej wartość będzie uzależniona od sytuacji rynkowej, w jakiej znajdzie się przedsiębiorstwo WP S.A. w momencie przejęcia nad nim kontroli oraz przyszłej strategii spółki. Konsorcjum zakłada, że do momentu osiągnięcia przez spółkę pozytywnego EBITDA niezbędna będzie kwota do 10 mln zł.

Konsorcjum jest przekonane, że propozycja PWM pozwoli sądowi w Gdańsku na szybkie i sprawne zamknięcie procesu upadłościowego. Czy tak się stanie? "Spór akcjonariuszy nie ma w zasadzie wpływu na przebieg postępowania upadłościowego" - skomentowała Katarzyna Figat, Katarzyna Figat, marketing manager MCI Management - "O losach przedsiębiorstwa decydują wierzyciele WP (w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu) lub rynek (w przypadku przetargu przeprowadzonego w ramach upadłości obejmującej likwidację majątku). W każdym z wariantów głos decydujący ma też oczywiście sąd upadłościowy." Nie jest wykluczone, że propozycja konsorcjum nie zostanie przyjęta, bo np. wierzyciele zagłosują za inną propozycją lub inny podmiot zaproponuje wyższą cenę. Nie jest też wykluczone, że przedłużające się procedury (zwłaszcza długie procedury związane z upadłością z możliwością zawarcia układu i ryzyko odwołań od decyzji sądu) mogą spowodować, że portal nie przetrwa w całości do zakończenia postępowania. "Tej ostatniej ewentualności chcielibyśmy uniknąć w szczególności" - mówi Katarzyna Figat.

PWM jest zdania, że przygotowana oferta przejęcia WP jest atrakcyjniejsza niż propozycja wykupu zgłoszona przez mniejszościowych akcjonariuszy. "Gwarantujemy środki na pokrycie wszystkich długów spółki, nawet takich, które obecnie są sporne, ale co do których oceniamy, iż istnieje ryzyko, że zostaną ostatecznie uznane" - podkreśla Katarzyna Figat - "Propozycja Jacka Kawalca i Macieja Grabskiego zakłada, że zostaną zaspokojone jedynie wierzytelności bezsporne, a zatem pozostaje ryzyko pozostawienia WP bez majątku z niespłaconymi długami."

Będą zwolnienia

Przejęcie Wirtualnej Polski będzie wiązało się z redukcją zatrudnienia w spółce. "Propozycja konsorcjum przekazana pracownikom nie ukrywa, że konieczna jest restrukturyzacja portalu, co może wiązać się z pewnymi redukcjami kosztów, także kosztów personalnych" - przyznaje PWM - "Ta sprawa została od razu uczciwie przedstawiona. Nie planuje się jednak masowych zwolnień, ale rozsądną restrukturyzację na ograniczoną skalę, która musi nastąpić w każdym wariancie kontynuowania działalności przez portal, niezależnie od właściciela portalu. Pracownicy nie muszą więc obawiać się masowych zwolnień. Trzeba także wskazać, że portal przechodził już restrukturyzację i obecny poziom zatrudnienia jest niemal optymalny."

Reakcja branży internetowej na plany inwestycyjne MCI jest ostrożna – więcej na ten temat można przeczytać w tekście:

http://www.internetstandard.pl/news/66901.html

Wiadomość o wspólnych planach Tomasza Czechowicza, prezesa MCI oraz Marka Borzestowskiego, prezesa WP wywołały mieszane uczucia wśród naszych czytelników – komentarze znajdują się pod artykułem:

http://www.internetstandard.pl/news/66940.html