Zielone światło dla funduszu

MCI Management otrzymał zgodę na wprowadzenie swoich akcji na warszawską giełdę.

MCI Management jest funduszem venture capital specjalizującym się we wspieraniu spółek z branży IT. W piątek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje funduszu do publicznego obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

O swoich planach giełdowych MCI informował już w połowie października kiedy złożył w Komisji prospekt emisyjny. Zakłada on emisję stanowiącą 5-10 procent kapitału akcyjnego. Spółka chce pozyskać na publicznym rynku od 20 do 60 mln złotych. Prawdopodobnie dwie trzecie oferty skierowane zostanie do inwestorów instytucjonalnych, reszta do indywidualnych. Będzie to pierwszy fundusz venture capital na warszawskim parkiecie.

Obecnie kapitał akcyjny MCI wynosi 32,6 mln zł. Właścicielami są Howell (40 procent) i Czechowicz Ventures (60 procent).

Do sukcesów MCI można śmiało zaliczyć sprzedaż Elektrimowi udziałów w hubie Poland.com. Do końca roku fundusz chce zakończyć łącznie trzy inwestycje. Jak zapowiada szef MCI Tomasz Czechowicz, w następnym roku zostanie sfinalizowanych kolejne pięć projektów.