Zdjęcia w Naszej-Klasie tylko za zgodą widocznych na nich osób?

Rzeczpospolita informuje o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z którego wynika, że wizerunek uwieczniony na zdjęciach sprzed wielu lat to rodzaj danych osobowych. Sprawa jest związana z kontrowersjami jakie budzi ochrona prywatności w kontekście publikowania zdjęć na łamach portalu nasza-klasa.pl.

Sprawa publikowania zdjęć na łamach portalu nasza-klasa.pl budzi kontrowersje w kontekście ochrony prywatności. Rzeczpospolita poinformowała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w tego typu sprawie. Tomasz W, który 30 lat temu uczęszczał do jednej ze stołecznych podstawówek uznał, że szkolna fotografia zamieszczona na łamach Naszej-Klasy wraz z podpisem umożliwiającym identyfikację poszczególnych osób narusza jego prawo do prywatności. Imię, nazwisko i wizerunek sprzed lat przetwarzano bez jego wiedzy i zgody, co według niego stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Portal odmówił usunięcia podpisu i fotografii. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał natomiast, że wizerunek z dalekiej przeszłości nie spełnia kryteriów danych osobowych. Tego poglądu nie podzielił jednak sąd, orzekając że o tożsamości decyduje także przeszłość, a GIODO umarzając postępowanie uchylił się od odpowiedzi na trudne pytania.

Dziennikarz Rzeczpospolitej zwraca uwagę na fakt, że wyrok nie jest prawomocny, a ponadto nie przesądza jeszcze czy doszło do naruszenia prawa w związku z publikacją zdjęcia i podpisu. GIODO nie może jednak uznać zastrzeżeń za bezprzedmiotowe i stanie w obliczu konieczności ich rozpatrywania. Może również wnieść kasację.