Zdalne odnajdywanie zagubionych urządzeń BlackBerry

Uaktualnione oprogramowanie firmy Zenprise służące do zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi, ma zapewniać również możliwość odnajdywania zagubionych urządzeń z wykorzystaniem GPS.

Device Manager, dodatek do Zenprise MobileManager, pracuje obecnie jedynie z telefonami BlackBerry. Jeżeli użytkownik zgubi taki telefon, administrator IT może zdalnie zlokalizować urządzenie na Google Map.

Nawet po wyłączeniu funkcji GPS w telefonie, można zdalnie włączyć ją w celu lokalizacji urządzenia - w zależności od polityki prywatności obowiązującej w organizacji.

Wyszukiwanie zagubionych telefonów, zamiast zastępowanie ich nowymi, może przynieść czasami spore oszczędności firmie. Według analityków 451 Group, utrata telefonu może kosztować firmę nawet 4 tys. USD. Koszty te obejmują nie tylko cenę nowego sprzętu, ale także koszty ogólne zapewnienia pracownikowi nowego wyposażenia.

Zenprise Device Manager zawiera również inne narzędzia. Mechanizm "rewizyjny" wyświetla listę wszystkich aplikacji niezależnych w telefonie. Jeżeli dział IT wykryje w urządzeniu aplikacje niedozwoloną według reguł obowiązującej polityki, np. grę, administrator może polecić użytkownikowi jej usunięcie, lub usunąć samemu z pomocą narzędzia dostarczanego z serwerem BlackBerry.

Aplikacja Device Manager zajmuje w telefonie ok. 100 KB pamięci i komunikuje się z oprogramowaniem zaplecza. Device Manager kosztuje 20 USD miesięcznie za telefon. Aktualnie jest dostępna tylko dla urządzeń BlackBerry, ale w przyszłości ma być rozszerzona na urządzenia Windows Mobile i iPhone.