Zarząd WP: nie umówiliśmy się z TP SA

Marek Borzestowski, prezes Wirtualnej Polski stanowczo dementuje spekulacje mówiące o możliwości celowego doprowadzenia portalu do bankructwa, co byłoby zgodne z interesem TP Internet.

Taką tezę stawiają mniejszościowi akcjonariusze. Przypomnijmy, że na początku marca reprezentujący ich Maciej Grabski oraz Jacek Kawalec dokonali rewizji w gabinecie prezesa Wirtualnej Polski. W jej trakcie natrafili na dokumenty mające świadczyć o tym, że prezes WP działał na szkodę spółki. Dowodem na to ma być prezentacja przygotowaną na spotkanie z września 2003 r. w którym mieli uczestniczyć Marek Borzestowski i członkowie kierownictwa TP i TPI - Bertrand Le Guern , Yann Gontard, Piotr Kisiel. W dokumencie, którego fragmenty opublikowała dzisiaj Gazeta Wyborcza występują właśnie osoby o tych inicjałach - MB, BLG, YG i PK. Z dokumentu wynika, że rozpatrywano różne scenariusze dla losu Wirtualnej Polski – upadek, celowe obniżenie ilości użytkowników portalu czy połączenie TPI z WP. Wszystkie alternatywy miały uchronić TP Internet od konieczności odkupienia przez spółkę pakietu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, po wygórowanej cenie ustalonej w umowie stron z 2001 r. Prezes WP poddaje w wątpliwość wiarygodność prezentacji i nie przypomina sobie wrześniowego spotkania. „Z treści opublikowanej przez Gazetę prezentacji nie wynika, że ma ona jakikolwiek związek z Zarządem Wirtualnej Polski”.

Dokumentu za spreparowany nie uznał natomiast gdański sąd rozpatrujący sprawę upadłości WP, uznając jednocześnie konieczność ustanowienia przymusowego zarządcy dla WP.

„Zarząd Wirtualnej Polski SA nigdy nie podejmował działań mających na celu wyrządzenie spółce, jej akcjonariuszom lub wierzycielom jakiejkolwiek szkody, w szczególności poprzez doprowadzenie do upadłości Wirtualnej Polski” – kolejny raz oświadczył dzisiaj Marek Borzestowski. Szef WP wskazuje zwłaszcza na to, że w lutym deklarowana przez WP liczba użytkowników portalu wzrosła do 8,3 mln z 6,7 mln we wrześniu 2003 r., co ma przeczyć teorii spisku z TPI.