Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zarząd HP przekonany o zwycięstwie

Carly Fiorina utrzymuje, że wstępne wyliczenia po wczorajszym głosowaniu akcjonariuszy, jednoznacznie wskazują na zwycięstwo zwolenników połaczenia z Compaq Computer.

Prezes HP przyznaje, że przewaga akcjonariuszy opowiadających się za fuzją jest niewielka, jednak wystarczająca do zatwierdzenia wartej ponad 20 mld USD transakcji. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania spodziewane jest za kilkanaście dni.

Akcjonariusze skupieni wokół Waltera Hewletta utrzymują, iż oświadczenia zarządu HP są przedwczesne i nie można wyrokować, która ze stron uzyskała przewagę. Według szacunków oponentów fuzji, różnica w głosach nie przekracza obecnie 1%. Oficjalne wyniki głosowania znane będą dopiero za kilka tygodni. Obsługę głosowania powierzono małej firmie doradczej IVS Associates.

Dzisiaj (20 marca) głosowanie w sprawie fuzji podejmą akcjonariusze Compaq Computer. Wydarzeniu temu towarzyszyć będą już nieco mniejsze emocje. Wszystko wskazuje na to, iż opowiedzą się oni za połączeniem z HP.

Przekonanie oponentów fuzji o spadku wartości posiadanych akcji HP wydaje się potwierdzać sam rynek. Wczoraj po zakończeniu głosowania ceny akcji koncernu na nowojorskiej giełdzie spadły ponad 2% natomiast walory Compaqa wzorosły o 7,5%. W opinii wielu analityków firma ta odniesie większe korzyści z fuzji.