Zanim przyjdzie BSA

MacroSoft będzie świadczył usługi audytu legalności oprogramowania pod auspicjami Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO. Firma wykorzystała do wprowadzenia usługi efekt akcji informacyjno – edukacyjnej prowadzonej wśród małych i średnich firm przez BSA.

W ramach usługi MacroSoft sprawdza całość zasobów oprogramowania badanej firmy. Przebadana firma otrzymuje następnie Certyfikat Legalności Oprogramowania, o czym informowana jest współpracująca ze Stowarzyszeniem PRO Komenda Główna Policji. Termin wprowadzenia usługi audytowej zbiegł się w czasie z kampanią edukacyjno – profilaktyczną prowadzoną przez Business Software Aliance, kierowaną głównie do małych i średnich firm – głównych klientów MacroSoftu. „To nie przypadek - postanowiliśmy rozpocząć świadczenie audytu na fali tej akcji. Obie organizacje – PRO i BSA – wiedzą o sobie i współpracują, łącznikiem jest m.in. KGP” – mówi Marcin Wierzbicki, szef produktu w MacroSoft.

Współpraca nie jest sformalizowana, ma raczej charakter komplementarny. BSA w ramach swojej akcji poleca także usługi audytowe, jednak siatka partnerów tej organizacji nie jest najsilniejsza. Według słów przedstawicieli MacroSoftu, firma dostrzegła tę lukę na rynku i wraz z PRO chce ją wypełnić. Czy jednak certyfikat zabezpiecza przed „nalotem” BSA? „Audyt i otrzymany w jego następstwie certyfikat PRO nie daje immunitetu – bardzo wydatnie jednak zmniejsza - m.in. dzięki przekazaniu informacji do KGP -prawdopodobieństwo kontroli BSA. Z pewnością ważnym czynnikiem dla BSA przy ewentualnym podjęciu decyzji o kontroli będzie data wydania certyfikatu, jednak nigdy nie możemy mieć pewności, że następnego dnia po audycie firma nie wyciągnie z szuflady pirackiego oprogramowania ” – mówi Marcin Wierzbicki.

Obecnie MacroSoft jest jednym z kilku partnerów audytorskich Stowarzyszenia PRO. W momencie uruchomienia usługi możliwość jej świadczenia posiada 10 z 14 oddziałów firmy. Według zapewnień MacroSoftu w ciągu tygodnia osoby przeszkolone do świadczenia audytu znajdą się we wszystkich oddziałach. Niewiadomo dokładnie jakim popytem cieszą się usługi audytorskie u partnerów BSA. Także MacroSoft nie przedstawia prognoz przychodów z tej działalności. „Jesteśmy u początku drogi, nie robiliśmy dokładnej prognozy finansowej przychodów z tego źródła” – zaznacza Marcin Wierzbicki.

MacroSoft wykorzystuje do audytu oprogramowanie SoftwareCheck. Zostało ono specjalnie przystosowane do potrzeb PRO przez producenta firmę KERN. Audytor przygotowuje pełną informację o statusie prawnym całego oprogramowania pracującego w przedsiębiorstwie. Świadczy pomoc w zaprojektowaniu i uruchomieniu stałego systemu kontroli, który będzie zapobiegał i wskazywał sposoby korygowania nieprawidłowości w okresie po audycie. MacroSoft udzieli również wsparcia w zakresie uzupełnienia brakujących licencji, o ile audyt taką potrzebę wykaże. Wyniki prowadzonego audytu, będą stanowić tajemnicę handlową pomiędzy firmą a klientem.