Zakusy niemieckiego fiskusa

Niemiecki gabinet zamierza przedstawić parlamentowi projekt ustawy o internetowym podatku.

Projekt zakłada, że producenci komputerów, drukarek, nagrywarek CD, modemów oraz firmy internetowe i telekomunikacyjne będą odprowadzać do budżetu podatek, który stanie się wynagrodzeniem dla autorów dzieł publikowanych w Internecie.

Podobny podatek płacą już producenci urządzeń kopiujących. Obecnie wynosi on od 75 do 600 marek.