Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Zakusy niemieckiego fiskusa

Niemiecki gabinet zamierza przedstawić parlamentowi projekt ustawy o internetowym podatku.

Projekt zakłada, że producenci komputerów, drukarek, nagrywarek CD, modemów oraz firmy internetowe i telekomunikacyjne będą odprowadzać do budżetu podatek, który stanie się wynagrodzeniem dla autorów dzieł publikowanych w Internecie.

Podobny podatek płacą już producenci urządzeń kopiujących. Obecnie wynosi on od 75 do 600 marek.