Za co chcą zapłacić najlepsi?

Forrester Research zbadał, za jaką treść opublikowaną w Internecie użytkownicy Sieci skłonni są zapłacić. Ci najlepsi użytkownicy.

Trzy cechy mają według Forrester Research największy wpływ na skłonność internautów do korzystania z płatnej zawartości serwisów internetowych. Są to: posiadany dostęp szerokopasmowy, wykorzystywanie bezprzewodowego przesyłu danych i kilkuletnie doświadczenie w obcowaniu z Internetem. Z wcześniejszych badań Forrester Research wynika, że internauci z gospodarstw domowych, posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu co najmniej od trzech lat, są o 75% bardziej skłonni płacić za dostęp do zawartości on-line. W 2003 roku jedna trzecia klientów zawartości publikowanej na stronach WWW będzie spełniać minimum jeden z tych trzech warunków.

Najwyższy wskaźnik korelacji posiadaczy tych cech użytkownika z konkretną płatną usługą wykazał w badaniu Forrester Research streaming i pobieranie plików wideo lub audio. Jednocześnie jednak, około 29% obecnych klientów tych usług zapowiada, że ze względu na kiepską jakość przekazu strumieniowego lub długi czas ładowania plików, zamierza zrezygnować z kupowania tych usług najpóźniej w ciągu trzech miesięcy.

Wysokie wartości wskaźnika korelacji cech bliskiego ideałowi e-klienta i skłonności do płacenia za zawartość zarejestrowano także m.in. w odniesieniu do serwisów zawierających rekomendacje konsumenckie dla różnych produktów, serwisów VoIP, serwisów z plikami MP3 oraz stron typu Publish Web Pages, czyli będących dokładnym, wirtualnym odzwierciedleniem papierowej edycji gazety. Spośród 39 kategorii witryn w rankingu tym wypadły dobrze głównie serwisy o charakterze rozrywkowym: kolejne miejsca zajęły m.in. te oferujące informacje o filmach, pozwalające na wymienianie się fotografiami czy umożliwiające chaty głosowe. W ścisłej czołówce witryn, za dostęp do których "najlepsi" internauci skłonni byliby zapłacić, znalazły się także serwisy oferujące usługi i porady finansowe.

Słabiej natomiast wypadły serwisy rekrutacyjne, komunikatory, witryny sportowe, czy umożliwiające grę on-line. "Najlepsi" internauci nie chcieliby także płacić za wizyty w serwisach z przepisami kulinarnymi, czy na internetowych stronach czasopism. Być może wiedzą, gdzie w kurczącej się przestrzeni bezpłatnego Internetu zasoby te mogą znaleźć bezpłatnie...