ZORBA na Oracle'u

Softbank prowadzi migrację strategicznych danych transakcyjnych banku PKO BP działających w systemie ZORBA 3000 do bazy Oracle.

Działalność transakcyjną w PKO BP obsługuje oprogramowanie ZORBA 3000 Softbanku, napisane w języku Cobol i pracujące w oparciu o system plików. Przeniesienie wszystkich strategicznych danych bankowych do bazy relacyjnej zaczęto w banku rozważać na początku 2000r. Na początku br. bank zaakceptował założenia projektu i główne wymagania techniczne, co dało podstawę do rozpoczęcia prac. Wybór padł na bazy danych Oracle, który dostarcza też pakiet pro*COBOL, ułatwiający migrację danych z systemów napisanych w Cobol-u. Projekt wykonuje od początku br. Softbank we współpracy z Business Solutions Group z

.

Oprócz migracji danych, Softbank utworzy także interfejsy komunikacyjne łączące aplikację z nową bazą. Użytkownicy ZORBY będą więc pracować na tych samych ekranach i formatkach.

Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania danych przechowywanych w systemie oraz uczyni go bardziej otwartym, ułatwiając np. przyjmowanie danych przez aplikacje zewnętrzne (np. systemy sprawozdawcze i bankowości elektronicznej) oraz ich przetwarzanie. Usprawni też bieżącą analizę sytuacji banku, a także prace prowadzone przy projektach jak SIZ, czy CRM. Możliwe będzie użycie narzędzi informatycznych służących do analizy danych takich, jak transakcje wysyłane przez system kartowy, lub otrzymywane w systemie Elixir.

Oparcie o bazę relacyjną pozwoli na przyszły dalszy rozwój systemu ZORBA, w tym przekształcenie do trybu pracy on-line. Nowa architektura systemu ułatwi też w przyszłości wdrożenie aplikacji typu front-end.