Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Z Energisem taniej do Ery

Firma Energis Polska podpisała z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci Era, umowę o połączeniu sieci.

W praktyce oznacza to, że abonenci usługi Konekt (połączenia głosowe realizowane przez Energis), na numery telefonów komórkowych w sieci Era, dzwonić będą bezpośrednio - z pominięciem sieci TP SA. Połączenia te, dzięki pominięciu sieci operatora dominującego będą tańsze o około 15%.

Jak powiedziała nam Beata Wróblewska z Energis Polska, firma zamierza wkrótce zawrzeć podobne porozumienia z pozostałymi operatorami mobilnymi w kraju, Centertelem i Polkomtelem.