Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Yahoo notuje niewielki spadek przychodów i ujemny wynik finansowy

W ostatnim kwartale ubiegłego roku przychody Yahoo wyniosły 1,81 mld USD. Źródłem straty były m.in. jednorazowe koszty, związane m.in. z restrukturyzacją i zmianami na stanowiskach kierowniczych.

W czwartym kwartale ubiegłego roku przychody Yahoo wyniosły 1,81 mld USD i były o 1 proc. mniejsze niż w ostatnim kwartale 2007 roku. Przychody po odliczeniu zobowiązań wynikających z umów reklamowych wyniosły 1,37 mld USD i były o 2 proc. niższe od prognoz analityków finansowych. Ostatecznie firma zamknęła kwartał stratą w wysokości 303 mln USD wobec 206 mln USD zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wykluczający jednorazowe koszty wynik finansowy pro forma wyniósł 238 mln USD i był o niemal 25 proc. wyższy od prognoz analityków. W tym samym okresie przychody koncernu Google, największego konkurenta Yahoo wyniosły ponad 5,7 mld USD.

To pierwszy komunikat o wynikach finansowych Yahoo pod wodzą nowej dyrektor generalnej. Najważniejszym zadaniem Carol Bartz, która objęła stanowisko CEO koncernu w połowie stycznia będzie opracowanie spójnej strategii rozwoju koncernu i uzdrowienie finansów firmy. Kilka dni po objęciu stanowiska Bartz zarządziła m.in. zamrożenie pensji dla wszystkich pracowników Yahoo na okres jednego roku.

Nowa CEO koncernu przyznaje jednak, że struktura organizacyjna Yahoo jest bardzo skomplikowana. "To musi się zmienić. Cała organizacja musi być elastyczna i napędzać innowacyjność" - mówi Carol Bartz. Według jej zapewnień priorytetem będą działania zmierzające do rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej wyszukiwarki Yahoo oraz skrócenia procesów decyzyjnych. Można się więc spodziewać, że zwolnienia przeprowadzone w minionym roku to tylko początek poważnej restrukturyzacji firmy. W ostatnim kwartale 2008 roku firma zmniejszyła zatrudnienie o niecałe 11 proc. Zwolnionych zostało 1,6 tys. pracowników. W ramach restrukturyzacji uproszczona została również struktura organizacyjna koncernu. Blake Jorgensen, dyrektor finansowy Yahoo podkreśla, że w tym roku nie są planowane kolejne masowe zwolnienia. Ubiegły rok firma zakończyła zyskiem w wysokości 424 mln USD. To o 236 mln USD mniej niż rok wcześniej. Władze koncernu spodziewają się, że przychody za pierwszy kwartał br. wyniosą od 1,52 do 1,72 mld USD.

Czytaj też:

Sun: Przychody nieznacznie wyższe od prognoz

Krótko: Craig Barrett odchodzi z Intela

Kumo, czyli Windows Live plus Office Live