Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Yahoo! na desktop

Narzędzie do przeszukiwania lokalnych dysków komputera zdecydowało się udostępnić także Yahoo! Wersję beta aplikacji Desktop Search można pobrać już z witryny producenta.

Yahoo! Desktop Search, mający konkurować z takimi produktami jak Google Desktop Search, umożliwia przeszukiwanie lokalnych dysków komputera i indeksowanie ponad 200 różnych typów plików - tekstowych, bazodanowych, skompresowanych archiwów czy też kilkudziesięciu formatów graficznych. Aplikacja pozwala także na szybkie przeszukiwanie wiadomości w programach Outlook i Outlook Express, wraz z ich załącznikami. Według przedstawicieli Yahoo! przyspieszenie działania narzędzia Desktop Search osiągnięto nie tylko dzięki indeksowaniu plików, ale także dzięki implemantacji mechanizmu który rozpoczyna przeszukiwanie już w chwili gdy użytkownik zaczyna wpisywać dane hasło w okno aplikacji.

Nowa wyszukiwarka Yahoo! - wykorzystująca technologie licencjonowaną od firmy X1 Technologies - przeznaczona jest dla systemów Windows XP oraz Windows 2000 (z zainstalowanym SP3 i wyższym).

Yahoo! Desktop Search Beta można pobrać pod tym adresem.