Yahoo dzieli się na trzy

W listopadzie media żyły treścią nieoficjalnej notki napisanej przez wiceprezesa Yahoo, Brada Garlinghouse'a, który wzywał do reorganizacji firmy. Garlinghouse oskarżał firmę o rozproszenie działań i nawoływał do koncentracji w obszarach kluczowych dla firmy. Sugerował też 20% redukcję zatrudnienia. Yahoo właśnie podjęło pierwsze kroki naprawcze.

Yahoo chce się skonstruować ofertę atrakcyjną dla trzech grup: użytkowników, reklamodawców i wydawców oraz pracować nad technologicznym rozwojem. Ta prosta konstatacja stała się punktem wyjścia dla stworzenia trzech oddziałów spółki.

Audience Group będzie się zajmować rozwojem produktów, już istniejących takich jak wyszukiwarka, poczta, agregacja wiadomości oraz rozwijać serwisy społecznościowe, usługi mobilne oraz ofertę międzynarodową.

Advertiser & Publisher Group zajmować się będzie ofertą skierowaną do reklamodawców oraz relacjami z partnerami Yahoo. W planach jest rozwój sieci reklamowej opartej na stronach własnych Yahoo oraz witryn stowarzyszonych. Grupa ma już szefa - została nim Susan Decker, obecnie główny dyrektor ds. finansowych.

Technology Group zajmować ma się infrastukturą, ale też dalszą pracą nad nowym systemem reklamowym nazwanym Panama, który ma konkurować z Google AdWords. Szefem działu zostanie Farzad Nazem, obecnie główny dyrektor ds. technologii.

Yahoo z końcem marca 2007 roku opuści główny dyrektor ds. operacyjnych (Chief Operating Officer) - Dan Rosensweig. Zmiany oraganizacyjne mają zostać wprowadzone z dniem 1 stycznia 2007 roku.

źródło: IDG News Service

Więcej: Wyniki finansowe Yahoo! kolejny raz rozczarowują