Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Xevin Investments z inkubatorem pomysłów

Wraz z początkiem 2010 r. działalność rozpoczyna inkubator projektów technologicznych i internetowych - Xevin Lab.

Xevin Investments z inkubatorem pomysłów
Xevin Lab Sp. z o. o. jest podmiotem zależnym od Xevin Investments, istniejącego od 2008 roku funduszu typu venture. Powstanie Xevin Lab jest elementem strategii przyjętej przez Xevin Investments na lata 2010-2014. Zakłada ona zawężenie pola zainteresowań Xevin Investments do firm już działających na rynku i wymagających większych nakładów inwestycyjnych oraz przesunięcie inwestycji typu "seed" do nowo utworzonego podmiotu Xevin Lab.

Prezesem Xevin Lab jest Radosław Czyrko, Partner w Xevin Investments, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy inwestycjach kapitałowych, w tym 10-letnie w funduszach Venture Capital.

Xevin Investments z inkubatorem pomysłów

Radosław Czyrko

"Xevin Lab powstał w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy mają często tylko dobry pomysł i dużo zapału do jego realizacji" - twierdzą twórcy przedsięwzięcia.

Pierwszym projektem inkubowanym w ramach Xevin Lab jest iSecure (www.isecure.pl), podmiot zajmujący się doradztwem w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych w Internecie.