Xevin Investments z inkubatorem pomysłów

Wraz z początkiem 2010 r. działalność rozpoczyna inkubator projektów technologicznych i internetowych - Xevin Lab.

Xevin Investments z inkubatorem pomysłów
Xevin Lab Sp. z o. o. jest podmiotem zależnym od Xevin Investments, istniejącego od 2008 roku funduszu typu venture. Powstanie Xevin Lab jest elementem strategii przyjętej przez Xevin Investments na lata 2010-2014. Zakłada ona zawężenie pola zainteresowań Xevin Investments do firm już działających na rynku i wymagających większych nakładów inwestycyjnych oraz przesunięcie inwestycji typu "seed" do nowo utworzonego podmiotu Xevin Lab.

Prezesem Xevin Lab jest Radosław Czyrko, Partner w Xevin Investments, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy inwestycjach kapitałowych, w tym 10-letnie w funduszach Venture Capital.

Xevin Investments z inkubatorem pomysłów

Radosław Czyrko

"Xevin Lab powstał w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy mają często tylko dobry pomysł i dużo zapału do jego realizacji" - twierdzą twórcy przedsięwzięcia.

Pierwszym projektem inkubowanym w ramach Xevin Lab jest iSecure (www.isecure.pl), podmiot zajmujący się doradztwem w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych w Internecie.