Wzrastają wydatki na reklamę w podcastach

Wg analiz eMarketera wraz ze wzrostem liczby internautów ścigających podcasty sukcesywnie wzrastać będą wydatki na reklamę w tego typu medium w Stanach Zjednoczonych.

Blisko co piąty internauta w Stanach Zjednoczonych (19%) deklaruje, że korzysta z podcastów - podaje Pew Internet & American Life Projekt szacując, iż liczba ta wzrosła o 12% w stosunku do sierpnia 2006r.

Amerykańscy użytkownicy podcastów - wynika z cytowanej analizy - to przede wszystkim ludzie młodzi, uczęszczający do szkół średnich i wyższych, z wyraźną przewagą mężczyzn oraz użytkowników posiadających większe niż 5-letnie doświadczenie w korzystaniu z sieci.

Wraz ze wzrostem liczby odbiorców podcastów: wg eMarketera publiczność ta w Stanach Zjednoczonych wzrośnie nawet o 250% (z 18,5 mln w 2007 do 65 mln w 2012) - sukcesywnie wzrastać będzie również wartość reklamy w tego typu medium.

Wg analityków eMarketera wydatki na reklamę w podcastach w Stanach Zjednoczonych w 2008 r. wyniosą 240 mln USD (wzrost o 45% w stosunku do roku ubiegłego), a do 2012 r. zwiększą się prawie dwukrotnie - by osiągnąć sumę 435 mln USD.

Źródło: http://www.emarketer.com