Wyszukiwanie (nie tak) proste

Użytkownicy biznesowi są sfrustrowani swoimi doświadczeniami w wyszukiwaniu elektronicznej informacji w Sieci, w intranetach czy innych bazach dokumentów.

Według badania przeprowadzonego przez Delphi Group, blisko 30% "biznesowych" użytkowników spędza ponad 8 godzin tygodniowo próbując wyszukać jakąś informację w formie elektronicznej. Co najmniej 7 godzin tygodniowo spędza na takich poszukiwaniach ponad 40%. 62% respondentów badania Delphi Group mówi więc o frustracji z powodu doświadczeń w wyszukiwaniu dokumentów elektronicznych.

Zdaniem analityków Delphi Group, narzędzia wyszukiwawcze, którymi dysponują użytkownicy biznesowi często nie dają im możliwości przedarcia się do właściwej informacji przez morze dokumentów elektronicznych. Problemu zwykle nie ma, dopóki użytkownik dokładnie wie, jakiej informacji szuka. Kłopot zaczyna się, kiedy użytkownik chce odkryć coś nowego lub po prostu przeglądać informacje.

Zdaniem Delphi Group narzędzia wyszukiwawcze musza się zmienić tak, aby pozwoliły użytkownikowi na lepsze przeglądanie informacji i zapewniły mu dostęp na bieżąco do zmieniających się, uaktualnianych informacji. Raport zaznacza jednak, że poprawienie mechanizmów wyszukiwawczych jest zadaniem skomplikowanym ze względu na różne potrzeby różnych grup.