Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyrok sądu na witrynie Google.be

Po tym, jak firma Google przegrała w belgijskim sądzie proces i apelację dotyczące publikowania w serwisie newsowym materiałów z belgijskich gazet, na witrynie $Google.be$ pojawił się tekst ostatniego wyroku.

Po przegraniu procesu, sąd pierwszej instancji nakazał zaprzestanie publikacji w serwisie newsowym materiałów z belgijskich gazet bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia i ewentualnej zapłaty (wspominaliśmy o tym kilka dni temu w artykule "Google News przegrywa w sądzie"). Google zastosowało się do wyroku sądu i wykluczyło belgijskie gazety ze swoich indeksów (firmie groziły astronomiczne grzywny w wysokości miliona euro dziennie). W miniony piątek Google przegrało apelację dotyczącą nakazu publikacji treści wyroku na głównej stronie Google.be i było zmuszone opublikować go w sobotę (za każdy dzień zwłoki groziła kolejna kara w wysokości tym razem pół miliona euro). Jednocześnie przedstawiciele Google zapowiedzieli kolejną apelację, dotyczącą całego wyroku, która złożona zostanie jeszcze w listopadzie bieżącego roku.

Wyrok sądu na witrynie Google.be

Treść wyroku na witrynie Google.be

Koncern Google już kilka razy miał kłopoty z agencjami prasowymi. Swego czasu francuska agencja AFP pozwała firmę o odszkodowanie w wysokości minimum 17,5 miliona USD, o czym pisaliśmy wcześniej w artykule "Google pozwane przez dziennikarzy".

Google.be