Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki JUMPteca „skaczą” w górę.

Niemiecki producent podzespołów komputerów osobistych poinformował o trzykrotnym wzroście sprzedaży w III kwartale tego roku.

Przychód wyniósł 30 milionów marek w porównaniu do niecałych 10 milionów w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast w pierwszym półroczu firma wykazała prawie 50 milionów marek zysku (154 procent przychodów roku poprzedniego). Firma spodziewa się równie dynamicznego wzrostu w następnym okresie.

Wiadomość ta nie stoi w sprzeczności z notowaną ostatnio słabością europejskiego rynku komputerowego, ponieważ JUMPtec zawdzięcza tak doskonałe wyniki przede wszystkim sprzedaży na rynku amerykańskim.

JUMPtec powstał w 1991 roku. Cztery lata później wysunął się na czoło niemieckiego rynku komputerowego i rozpoczął europejską ekspansję. W 1997 roku zajął pierwsze miejsce pośród firm europejskich w tej branży.