Wyniki Deutsche Telekom

Wyniki drugiego co do wielkości europejskiego operatora telekomunikacyjnego okazały się gorsze niż przewidywali analitycy.

Strata w czwartym kwartale ub. r. była o 1 mld EUR wyższa niż oczekiwano. Wzrosły koszty związane z poszerzeniem zakresu oferowanych usług. Telekom zainwestował w operatora telefonii komórkowej T-Mobile i dostawcę usług internetowych T-Online International.

DT nie ujawnił dokładnych wyników za czwarty kwartał 2000 r. Określił tylko przychód netto za rok 2000 na 7,4 mld EUR, podczas gdy analitycy przewidywali 8,01 mld EUR. Wysokość sprzedaży w ciągu całego roku wzrosła o 15,2 proc. i wyniosła 40,9 mld EUR. Po ogłoszeniu tych wyników notowania akcji DT spadły na giełdzie we Frankfurcie o 4,1 proc.