Wtorkowy Przegląd Prasy

Softbank będzie oferował na wschodzie system informatyczny Eurobank. Gorsze wyniki ComputerLandu za 2002 rok są m.in. wynikiem utworzenia rezerwy na aktualizację wartości akcji eCard-u.

PARKIET

Publiczny obrót na nowych zasadach

Projekt nowego Prawa o obrocie papierami wartościowymi stwarza m.in. możliwość tworzenia przez domy maklerskie alternatywnych systemów obrotu oraz korzystania przez nie z usług agentów. KPWiG ma uzyskać prawo do karania osób odpowiedzialnych za manipulowanie ocenami akcji i wykorzystujących informacje poufne. (s. 1, 6)

ComArch - pełny sukces wezwania

Wezwanie COmArch-u, który chciał skupić 361 tys. własnych akcji zakończyło sie powowdzeniem. Wezwanie było dla części udziałowców (którzy obejmowali akcje przed giełdowym debiutem spółki) znakomitą okazją do sprzedaży - za sprzedaż w wezwaniu zapłacą 15% podatku, zamiast 40-proc. stawki, jaką musieliby wpłacić rozliczając się z urzędem skarbowym. (s. 3)

Rezerwa psuje wynik

Zeszłoroczny wynik netto ComputerLandu był o ponad połowę niższy niż w 2001 roku. CL nie udało się także utrzymać wysokich wskaźników rentowności operacyjnej i sprzedaży netto. Gorsze wyniki były m.in. konsekwencją zawiązania rezerwy w wysokości 4,8 mln zł na poczet aktualizacji wartości akcji eCard-u. (s. 5)

PULS BIZNESU

F-16: offset może sięgnąć 12 mld USD

Wartość oferty offsetowej może znacznie przekroczyć zakładane wcześniej 6 mld zł, według ministra nauki i informatyzacji Michała Kleibera może sięgnąć nawet 10 albo 12 mld USD. Ostateczna umowa na zakup samolotów ma zostać podpisana 18 kwietnia. (s. 4)

Softbank chce powalczyć o klientów na Wschodzie

Warszawski Softbank zamierza odkupić od BGŻ licencję na scentralizowany system informatyczny o nazwie Eurobank i oferować go za wschodnią granicą. Softbank ma już doświadczenia na Wschodzie, spółka komputeryzowała już np. Narodowe Centrum Rozliczeniowe Białorusi za 33 mln zł. (s. 8)