Wtorkowy Przegląd Prasy

W roku bieżącym w Polsce ma przybyć 3 miliony użytkowników telefonów komórkowych. Agora ocenia, że w roku bieżącym rynek reklamy się nie odbije. Sąd ogłosił upadłość Apeximu, podobny los może spotkać Szeptela, który chce ratować się powrotem do działalności w okolicach Szepietowa. Inflacja spadła do poziomu 0,4%, a Pengab - poniżej 10 punktów.

PARKIET

Przybędzie 3 miliony użytkowników "komórek"

Do końca roku liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrośnie do 17 mln, podczas gdy na koniec roku ub. wszyscy trzej operatorzy mieli niemal 14 mln aktywnych użytkowników kart SIM. Na koniec br. penetracja rynku powinna sięgnąć 45%. Zdaniem specjalistów, w 2003 roku żaden z 11 podmiotów - wirtualnych operatorów telefonii komórkowej nie będzie odgrywał znacącej roli. Zwracają uwagę, że na Zachodzie ich obecność na rynku zaznaczyła się dopiero po osiągnięciu 70-proc. poziomu nasycenia. (s. 1)

Apexim zbankrutował

Sąd ogłosił upadłość Apeximu. Batalia o uratowanie spółki trwała dwa lata, kluczowym jej elementem była próba sprzedaży biurowca w Warszawie, z której miano pokryć zobowiązania firmy. Zobowiązania firmy sięgają teraz 100 mln zł. (s. 3)

Wyniki Agory słabsze od oczekiwań

Agora uzyskała za IV kwartał wyniki słabsze od oczekiwań analityków - za co zarząd wini słabszą kondycję rynku reklamowego. Według szacunków Agory rynek reklamowy w roku ub. skurczył się o 11%, w przypadku prasy codziennej - o 22%. Zdaniem prezes Wandy Rapaczyńskiej, odbicie rynku w górę nie nastąpi w roku bieżącym. (s. 5)

Likwidacja Szeptela?

Zarząd spólki zwróci się o likwidację przedsiębiorstwa, jeśli nie uda mu się sprzedać sieci światłowodowej i spłacić kredytów. Strata netto Szeptela przy przychodach rzędu 19,6 mln zł wyniosła 46,5 mln zł w 2002 roku. Szansą powrotu do rentowności jest powrót do tradycyjnej działalności telekomunikacyjnej na terenie Szepietowa i okolic - ocenia zarząd spółki. (s. 6)

Pengab poniżej 10 punktów

W lutym szósty miesiąc z rzędu pogorszyła się koniunktura w placówkach bankowych. Wskaźnik Pengab opadł do poziomu 9,8 punktów, niższego o 0,5 punktu niż w styczniu i o 8,2 punktu niż przed rokiem w tym samym okresie. Pierwszy raz w historii wskaźnik spadł poniżej poziomu 10 punktów, pierwszy też raz w pewnym wycinku przyjął wartość ujemną - ta ostatnia sytuacja ma miejsce w przypadku banków giełdowych, dla których przyjął wartość -0,5 punktu. Jedynym bankiem, który chroni Pengab przed większym spadkiem jest PKO BP. (s. 7)

PULS BIZNESU

Inflacja jest niska. Ale ceny wciąż rosną

Według danych GUS, w styczniu br. inflacja spadła do poziomu 0,4% (ceny towarów i usług konsumpcyjnych). Spadek inflacji powodują głównie ceny żywności, w styczniu wzrosły jedynie ceny mieszkań oraz transportu. Nasi sąsiedzi - Litwa i Czechy - mają już jednak do czynienia z ujemną inflacją, co hamuje rozwój gospodarczy i doprowadza do spadku produkcji. (s. 1, 4)

Przychody ComaArch-u wzrosną o 20%

Prezes ComArch-u spodziewa się w 2003 roku 20-proc. wzrostu przychodów spółki. Firma nie liczy na wielkie przetargi publiczne, zamierza za to rozwijać się na rynku globalnym - w USA, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, we Francji i w Niemczech. (s. 5)