Wtorkowy Przegląd Prasy

Budżet państwa znajdzie się w poważnych opałach, jeżeli nie sprzeda zgodnie z założeniami akcji TP S.A. France Telecom. Francuski koncern nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie i nie wykluczone, że dojdzie do negocjacji ceny.

PULS BIZNESU

Excite i Softbank już badają polski rynek

W Polsce powstają przyczółki światowych gigantów rynku IT, chociaż ich posunięcia są na razie bardzo ostrożne i oficjalnie nie obwieszczane. Jedną nogą w Polsce są Lycos, [email protected] i Yahoo! Tylko ten ostatni portal zdołał już zarezerwować domenę yahoo.pl, domeny odpowiadające rywalom są w ręku polskich firm. Większego zainteresowania Polską nie wykazuje na razie AOL, chociaż posiada swoje biuro w naszym kraju. Analitycy uważają, że ostrożność światowych portali wynika z płytkości polskiego rynku, który w znacznym stopniu podzieliły między siebie polskie firmy. Duże inwestycje nie rokują nadziei na szybki zwrot. Inaczej ma się sprawa z japońskim bankiem inwestycyjnym Softbank, który uruchomił swoje biuro w Warszawie. Bank inwestuje w branżę IT na całym świecie (Yahoo! jest jego spółką portfelową) i zarządza funduszami wielkości 11 mld USD. Może zagrozić takim polskim firmom jak MCI. (s.3)

7bulls.com będzie podwyższał kapitał

W ciągu dwóch lat spółka chce podwyższyć kapitał akcyjny do 27 mln zł. W najbliższym czasie zamierza wyemitować 120 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł, które obejmą właściciele RG Studio w zamian za podjęcie współpracy z

. Tymczasem giełda wycenia akcje spółki na 34 zł i jeżeli kapitał zostanie podniesiony zgodnie z planami a cena się utrzyma, to 7bulls.com będzie jedną z najwięcej wartych spółek na warszawskiej giełdzie. Wysoka cena akcji jest spowodowana małymi obrotami na nich i skutkiem tego względną łatwością windowania kursu. Bieżący rok 7bulls.com zamierza zakończyć 10 mln zł przychodów i niewielką stratą, przyszły natomiast - 20 mln zł przychodów i zyskiem. (s.9)

PRAWO I GOSPODARKA

Walory spółek TMT uznano za dość tanie

Inwestorzy w Europie i Ameryce uznali, że ceny akcji spółek z sektora spadły już dosyć, i że ich wyniki finansowe nie usprawiedliwiają dalszej wyprzedaży. Na giełdach europejskich podrożał m.in. Vodafone i Nokia a w USA Cisco. (s.6)

IT dopomina się o podatek

Ministerstwo finansów opracowuje projekt objęcia podatkiem VAT sprzedaży praw niematerialnych i udzielania licencji. Regulacja byłaby zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej w tej sprawie. Podatek zostałby wprowadzony od 2002 r. Rynek IT domaga się opodatkowania udzielania licencji na programy komputerowe ponieważ dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli z tego tytułu pomniejszać podatek należny. (s.7)

Nieznany los 10 proc. TP S.A.

France Telecom nie zawiadomiło jeszcze oficjalnie Skarbu Państwa o rezygnacji z nabycia w tym roku 10-proc. pakietu akcji TP S.A. Na rynku krążą pogłoski, że FT chce wynegocjować niższą cenę od zakładanych 40 zł za walor. Skarb państwa jest w trudnej sytuacji ponieważ ta transakcja miała istotne znaczenie w planach budżetowych na ten rok. Skarb może wprawdzie sprzedać cały posiadany jeszcze pakiet akcji TP S.A. (30%) na rynku, ale przyniosłyby znaczne uszczuplenie wpływów budżetowych. FT posiada opcję na zakup po cenie rynkowej 6% akcji TP S.A. (s.11)

PARKIET

ComArch dla TP S.A.

Obie firmy podpisały wartą 6 mln zł umowę na rozbudowę systemu bilingowego dla sieci POLPAK. W ciągu ostatnich 2 miesięcy wartość zleceń TP S.A. dla integratora przekroczyła 20 mln zł. jest od nich mocno uzależniony i próbuje dywersyfikować portfel zleceń m.in. poprzez operacje w Niemczech, Emiratach Arabskich i USA. Dotychczasowy atut spółki – portal Interia – zaczyna ciążyć integratorowi z powodu ostrej przeceny akcji portalu na giełdzie. Ma to wpływ także na wycenę wartości akcji samego ComArchu. W tej sytuacji spółka winna znaleźć dla Interii inwestora, co wobec sytuacji na rynku nie będzie łatwe. (s.4)

100 mln zł w obligacjach

NWZA ComputerLandu uchwaliło wartą 100 mln zł emisję obligacji zamiennych. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozwój usług outsourcingowych, opartych na Internecie i na dokapitalizowanie spółek zależnych. Emisję obejmie kilkanaście podmiotów. Po konwersji na akcje będzie stanowić 11,5% kapitału akcyjnego ComputerLandu. (s.6)

Początek fali?

Indywidualny inwestor z Nowego Jorku wniósł pozew o 10 mln USD odszkodowania od banku Merrill Lynch za wprowadzanie w błąd przy rekomendacjach inwestycyjnych. Reprezentujący powoda prawnik zapowiada, że to dopiero pierwszy pozew, i że pojawią się kolejne przeciw analitykom zachęcającym do zakupów akcji spółek technologicznych. Przedstawiciele Merrill Lynch bronią się wskazując, że rekomendacje informowały o stopniu ryzyka inwestycyjnego, ale pozew zarzuca także ukrycie faktu, że bank był doradcą przy przejęciu jednej z firm, dla której wydawał rekomendacje. (s.11)