Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wszędobylski e-mail

Według Forrester Research, poczta elektroniczna jest najbardziej rozprzestrzeniającą się techniką marketingową.

Potwierdziło to 80% ankietowanych firm, które używają e-maili do celów marketingowych. Data mining jest na drugim miejscu (71%), na trzecim customer data warehouse technologies (69%), na kolejnych CRM (zarządzanie relacjami z klientami) - 68% i analiza sieciowa (62%).