Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wspólne przedsięwzięcie Elektrimu i Internet Inves

Spółki powołały firmę eCenter, której zadaniem będzie głównie handel elektroniczny, opracowanie i obsługa stron internetowych.

Spółki zainwestowały w eCenter 2 miliony złotych. Powstaną dwa biura – w Warszawie i Krakowie. Już pod koniec roku nowa firma zacznie świadczyć usługi dla dużych i średnich przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Klienci będą mogli zlecać eCenter prowadzenie ich działalności w Internecie. eCenter zajmie się także udostępnieniem połączeń sieciowych, sprzedażą i obsługą sprzętu oraz aplikacji. Jak podał Elektrim, utworzenie eCenter to pierwszy krok w realizacji strategii, której celem jest stanie się czołową firmą na rynku polskich usług internetowych. Plany zakładają wykorzystanie mocnej pozycji w telefonii komórkowej (Polska Telefonia Cyfrowa) i stacjonarnej (El-Net), szerokopasmowej telewizji kablowej (AsterCity) i satelitarnej transmisji danych. W nowej firmie spółka będzie miała 60 procent udziałów.