Wojciech Ratymirski w One-2-One

Obowiązki nowego dyrektora finansowego giełdowej grupy One-2-One, którym został Wojciech Ratymirski zakładają ściślejszy nadzór właścicielski nad podmiotami grupy oraz zintensyfikowanie działań na rzecz podnoszenia ich wartości.

W One-2-One Ratymirski kontynuował będzie działania na rzecz zwiększenia wartości Spółki. Obecnie rozpoczęte zostały już procesy kontrolingowe w celu przyspieszenia obiegu informacji zarządczej. Dzięki tym działaniom planowany jest wzrost efektywności podejmowanych decyzji biznesowych - podnoszenia wskaźników rentowności prowadzonych projektów. Dodatkowo Ratymirski wspierać będzie Zarząd w zakresie prowadzonych procesów sprzedażowych dotyczących aktywów przeznaczonych do zbycia na początku roku.

Od 2007 roku Ratymirski był Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu Innovation Technology Group S.A. we Wrocławiu.

Wojciech Ratymirski zastąpił na stanowisku dyrektora finansowego Piotra Dzięcioła, który zrezygnował z funkcji z powodów zdrowotnych.