Wniosek Optimusa

Nowosądecka spółka złożyła wniosek o restrukturyzację zaległości podatkowych sięgających 35,1 mln zł. Dotyczą one spornych transakcji importowo-eksportowych przeprowadzonych przed podziałem firmy.

Zarząd Optimusa złożył jednocześnie wniosek dotyczący rozłożenia opłaty restrukturyzacyjnej na raty. Przechodząca problemy firma w ciągu trzech kw. br. uzyskała jedynie 153 mln zł przychodu i zanotowała 77 mln zł straty netto. Pozytywne skutki przynosi jednakże plan naprawczy. Dzięki ograniczaniu kosztów działalności, sprzedaży części spółek zależnych i redukcji zatrudnienia, w III kw. strata operacyjna firmy wyniosła już jedynie 131 tys. zł.