Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wizerunek w sieci - ważna rzecz

Co trzeci użytkownik serwisów Pracuj.pl i Profeo.pl przynajmniej raz w miesiącu wpisuje swoje dane do wyszukiwarki, aby sprawdzić, co na jego temat "mówi" internet. Użytkownicy tych serwisów coraz częściej też świadomie dbają o swój wirtualny wizerunek.

Serwis społecznościowy Profeo.pl zapytał internautów, czy dbają o swój wizerunek w oczach innych użytkowników sieci. 45% uczestników ankiety zadeklarowało, że robi to świadomie, choć odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało niewiele ponad 15% pytanych.

Co ciekawe, 40% ankietowanych przyznało, że raz na kilka miesięcy sprawdza, na jakich stronach internetowych i w jakim kontekście pojawia się ich imię i nazwisko. Co trzeci ankietowany wpisuje swoje dane do wyszukiwarki co najmniej raz w miesiącu, z czego 7% robi to nawet raz w tygodniu lub częściej.

Personal branding, czyli świadome budowanie własnego wizerunku, dzięki ogólnie dostępnym narzędziom internetowym, staje się coraz popularniejszy wśród polskich użytkowników sieci - komentuje Marcin Zabielski, prezes Profeo.pl.

O tym, jak ważna jest dbałość o internetowy wizerunek świadczy fakt, że 72% ankietowanych w różny sposób sprawdza w internecie informacje o nowopoznanej osobie. Niemal połowa sprawdza kilka lub kilkanaście linków w wynikach wyszukiwania oraz wypowiedzi nowego znajomego w biznesowych serwisach społecznościowych. Tylko 28% ankietowanych w ogóle nie szuka takich informacji w Internecie.

Metodologia badania: Ankieta on-line "Personal branding" była zamieszczona w serwisach Profeo.pl i Pracuj.pl od 28 kwietnia do 25 maja 2009. Odpowiedziało na nią 697 internautów.