Wizerunek w sieci - ważna rzecz

Co trzeci użytkownik serwisów Pracuj.pl i Profeo.pl przynajmniej raz w miesiącu wpisuje swoje dane do wyszukiwarki, aby sprawdzić, co na jego temat "mówi" internet. Użytkownicy tych serwisów coraz częściej też świadomie dbają o swój wirtualny wizerunek.

Serwis społecznościowy Profeo.pl zapytał internautów, czy dbają o swój wizerunek w oczach innych użytkowników sieci. 45% uczestników ankiety zadeklarowało, że robi to świadomie, choć odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało niewiele ponad 15% pytanych.

Co ciekawe, 40% ankietowanych przyznało, że raz na kilka miesięcy sprawdza, na jakich stronach internetowych i w jakim kontekście pojawia się ich imię i nazwisko. Co trzeci ankietowany wpisuje swoje dane do wyszukiwarki co najmniej raz w miesiącu, z czego 7% robi to nawet raz w tygodniu lub częściej.

Personal branding, czyli świadome budowanie własnego wizerunku, dzięki ogólnie dostępnym narzędziom internetowym, staje się coraz popularniejszy wśród polskich użytkowników sieci - komentuje Marcin Zabielski, prezes Profeo.pl.

O tym, jak ważna jest dbałość o internetowy wizerunek świadczy fakt, że 72% ankietowanych w różny sposób sprawdza w internecie informacje o nowopoznanej osobie. Niemal połowa sprawdza kilka lub kilkanaście linków w wynikach wyszukiwania oraz wypowiedzi nowego znajomego w biznesowych serwisach społecznościowych. Tylko 28% ankietowanych w ogóle nie szuka takich informacji w Internecie.

Metodologia badania: Ankieta on-line "Personal branding" była zamieszczona w serwisach Profeo.pl i Pracuj.pl od 28 kwietnia do 25 maja 2009. Odpowiedziało na nią 697 internautów.