Wirtualna Polska: portal jest i będzie

Na wczorajszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wirtualnej Polski głosami TP Internet przegłosowano zmianę statusu portalu, która de facto nie będzie miała wpływu na dalsze losy WP. Przypomnijmy, że spółką zarządza zarządca i to on decyduje o kondycji portalu. $"Spółka Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały głosami TP Internet o zmianie przedmiotu działalności spółki pozostaje bez żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie portalu Wirtualna Polska"$ - czytamy w oficjalnym oświadczeniu WP - $"Nie ma także podstaw, aby zakładać zakłócenia funkcjonowania portalu w przyszłości. Uchwała ta nie stanowi także zagrożenia dla realizacji zobowiązań w tym świadczeń reklamowych."$ Mniejszościowi akcjonariusze wskazują, że zabieg prawny TPI miał doprowadzić do taniego wykupu ich akcji.

Podczas wczorajszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy WP, głosami TP Internet, większościowego udziałowca portalu, doszło do zmiany statutu spółki. Spółki Grabski Inwestycje Finansowe (GIF) oraz Key 7 Investments wstrzymały się od głosu. Zdaniem TP Internet, WP powinna prowadzić działalność w "obszarze szeroko rozumianego pośrednictwa i doradztwa w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej."

Tymczasem decyzja większościowego akcjonariusza o zmianie przedmiotu działalności spółki nie przekłada się wcale na jej dalsze losy. Spółką zarządza zarządca, a udziałowcy nie mają na nią żadnego wpływu.

Stanowisko Wirtualnej Polski S.A.

Uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa "Wirtualnej Polski" S.A. pojęta w dniu 20 września 2004 roku głosami większościowego akcjonariusza - "TP Internet" Sp. z o.o. (spółki z Grupy Telekomunikacji Polskiej) w żaden sposób nie wpływa na funkcjonowanie portalu. W przekonaniu Wirtualnej Polski przegłosowana zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może być odbierana jedynie jako zabieg formalny, którego celem jest utrudnienie normalnego funkcjonowania portalu a rozesłanie przez TP Internet komunikatu prasowego o przegłosowanych zmianach tezę tę potwierdza. Należy zauważyć, że sam fakt podjęcia uchwały nie wywołuje żadnych skutków prawnych a procedura zmian statutu spółki podlega ocenie sądu. Zespół Wirtualnej Polski wyraża nadzieję, że działanie, podjęte przez członka Grupy Telekomunikacji Polskiej, nie tylko nie zaszkodzi Wirtualnej Polsce, ale pomoże jej pozyskać nowych sprzymierzeńców w osobach użytkowników i kontrahentów.

Jaki jest więc cel działań TPI? "TPI miała nadzieję, że spółki Grabski Inwestycje Finansowe oraz Key 7 Inwestments, należące do mniejszościowych akcjonariuszy zagłosują przeciw zmianie statutu i w ten sposób będzie mogła tanio wykupić akcje WP SA posiadane przez GIF i K7" - wyjaśnił Andrzej Mikosz z międzynarodowej firmy prawniczej Lovells - "Prawo do "taniego" wykupienia akcji opiera się na tym, że przepisy Kodeksu spółek handlowych pozwalają akcjonariuszom większościowym przeprowadzić przymusowy wykup akcjonariuszy sprzeciwiających się zmianie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa spółki." Andrzej Mikosz podkreśla również, że decyzja o zmianie statutu nie ma żadnego wpływu na działalność portalu. Co więcej, prawdopodobnie uchwala walnego zgromadzenia zostanie zaskarżona przez inne aniżeli akcjonariusze podmioty, gdyż może naruszyć interes nie tylko GIF i K7, ale także interes wierzycieli spółki.

"Spółka Wirtualna Polska S.A. oświadcza, iż podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały (głosami TP Internet o zmianie przedmiotu działalności spółki) pozostaje bez żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie portalu Wirtualna Polska" - podkreśla w oficjalnym komunikacie WP - "Nie ma także podstaw, aby zakładać zakłócenia funkcjonowania portalu w przyszłości. Uchwała ta nie stanowi także zagrożenia dla realizacji zobowiązań (w tym świadczeń reklamowych) związanych z portalem Wirtualna Polska na rzecz zewnętrznych partnerów spółki." Tym samym wszelkie obawy co do nagłego zniknięcia portalu czy skrzynek pocztowych na WP są nieuzasadnione.

Zdaniem mniejszościowych akcjonariuszy WP, działanie TPI to potwierdzenie zapisów dokumentów "Karamba", które odnalezione zostały na dysku prezesa WP (dokumenty można znaleźć tutaj ).

Zarządca spółki podkreśla, że kondycja WP jest stabilna.

Portal przygotowuje nowe projekty. Kilka tygodni temu uruchomiony został alternatywny numer dostępowy WP. W tej chwili WP pracuje nad nową stroną główną.

Więcej na temat wykorzystania ostatnich wydarzeń wokół WP przez Onet tutaj