Wirtualna Polska buduje serwerownię

Należąca do grupy kapitałowej ATM spółka KLK S.A. stworzy nową serwerownię dla Wirtualnej Polski S.A.

Budowa nowego obiektu klasy data center będzie odbywała się na bazie koncepcji i projektu technicznego opracowanego w całości przez KLK S.A.

Nowa serwerownia umożliwi Wirtualnej Polsce S.A. m.in. instalację — na potrzeby obsługi portalu WP.pl — systemów o dużej gęstości mocy. Budowane systemy infrastruktury technicznej będą miały zapewniony odpowiedni poziom redundancji, co przełoży się na wysoką dostępność instalowanych w data center systemów IT.

W połowie września br. ruszyła w Krakowie serwerownia największego konkurenta WP.pl - portalu Onet.pl. Koszt inwestycji wyniósł 60 mln zł.