Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wielkie panowanie operatorów komórkowych

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadały kondycję polskich operatorów telefonii mobilnej. Okazało się, że trzy spółki posiadają znaczącą pozycję na rynku. Nie bez przyczyny zatem analitycy Instytutu III Rzeczpospolitej nazywali tę sytuację oligopolem.

Decyzja zapadała 31 grudnia 2003 roku. Prezes URTiP w porozumieniu z prezesem UOKiK ustalił, że na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich PTK Centertel, Polska Telefonia Cyfrowa oraz Polkomtel są operatorami o znaczącej pozycji rynkowej. Analizie poddane zostały dane operatorów za rok 2002.

Już wcześniej przedstawiciele Instytutu III Rzeczpospolitej wskazywali, że ceny połączeń telefonii komórkowej są wysokie w porównaniu z ofertą firm zachodnioeuropejskich. Fakt istnienia trzech spółek świadczących usługi na rynku nie zapewnił obniżki cenowej. Tym samym doszło do utworzenia swoistego oligopolu operatorów telefonii mobilnej.

Wielkie panowanie operatorów komórkowych

Telefonia komórkowa na świecie

Zdaniem analityków z Instytutu III Rzeczpospolitej, obecna polityka operatorów musi ulec zmianie. Rynek powoli nasyca się, więc firmy przestaną nastawiać się głównie na pozyskanie nowych klientów. Przyjdzie czas, że będą musiały zadbać o dotychczasowych użytkowników. Najprostszym wyjściem byłoby jednak wprowadzenie na rynek operatora konkurencyjnego dla panujących. Być może w ten sposób szybciej udałoby się przełamać oligopol.

Obecnie po określeniu operatorów firmami o znaczącej pozycji na rynku, spółki są zobowiązane do kalkulacji kosztów odrębnie dla każdej z usług powszechnych oraz dla rozliczeń wynikających z umów o połączeniu sieci, zawartych z innymi operatorami. Co więcej, firmy muszą również powadzić rachunkowość w sposób zapewniający wyodrębnienie aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na poszczególne rodzaje działalności oraz ustalić przychody i związanych z nimi koszty odrębnie dla każdej z usług i rozliczeń, objętych kalkulacją kosztów.

Operatorzy mogą odwołać się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie. Mają na to dwa tygodnie.