Wielka Brytania: spadają nakłady prasy

To już kolejny rok, kiedy brytyjska prasa notuje spadki nakładów. Ubywa zarówno ogólnym dziennikom jak Daily Mirror czy Daily Express jak i ekonomicznych - Financial Times. Jednym z głównych powodów jest migracja czytelników do internetowych wydań.

W ciągu roku największy spadek zanotował Daily Express ( o prawie 7%, z ponad 893 tys. egzemplarzy do 831 tys.). Zmniejszyły się również nakłady Daily Record (o prawie 5,5%), Daily Sar (5%) oraz Daily Mirror (2,9%).

Zmniejszyła się również liczba egzemplarzy cieszącego się dobrą reputacją dziennika ekonomicznego Financial Times. Od września 2004 r. do analogicznego okresu br. nakład spadł o prawie 2%.

Najbardziej dramatyczny spadek przypadł jednak w udziale Daily Star Sunday - ponad 15%.

Jedynymi dziennikami, które zwiększyły nakłady był The Guardian (rekordowe ponad 10%) oraz The Times (6%).

Jak wskazują analitycy mediów, trend spadkowy tradycyjnej prasy związany jest przede wszystkim z rozwojem internetu i upowszechnieniem się zwyczaju czytania porannej prasy na ekranie komputera.

Badania, jak co roku, przeprowadzone zostały przez ABC. Okres badania obejmuje 12 miesięcy od września 2004 do września 2005 roku.