Większy szkielet Telbanku

Operator zakończył pierwszy etap budowy ogólnopolskiej sieci transmisyjnej w technologii SDH. Projekt prowadzono przy współpracy Alcatel Polska, która dostarczyła urządzenia transmisyjne OPTINEX i system zarządzania ruchem.

Telbank zakończył pierwszy etap budowy ogólnopolskiej sieci transmisyjnej w technologii SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Projekt prowadzi Alcatel Polska. Sieć Telbanku przebiega obecnie przez Warszawę, Radom, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Zieloną Górę, Poznań, Piłę i Bydgoszcz. Do końca br. zostaną jeszcze przyłączone Gdańsk i Łódź. Zgodnie z planami operatora, łączna długość pierścienia przebiegającego przez największe miasta w Polsce wyniesie 2,5 tys. km.

W ramach kontraktu Alcatel dostarczył kilkadziesiąt urządzeń transmisyjnych OPTINEX o przepływności 2,5 Gb/s i system zarządzania ruchem. Na mocy ramowej umowy, zawartej przez firmy w br., Alcatel Polska będzie dostawcą urządzeń transmisji danych na potrzeby dalszej rozbudowy sieci Telbanku i wprowadzania przez operatora nowych usług. Przedmiotem umowy są urządzenia do transmisji danych: Alcatel 7670 Routing Switch Platform (RSP), Alcatel 7470 Multiservice Platform (MSP) oraz Alcatel 7270 Multiservice Concentrator. W przyszłości dalszy wzrost przepustowości sieci Telbanku ma zapewnić instalacja urządzeń DWDM. Na rozbudowę sieci szkieletowej Telbank przeznaczył ok. 600 mln zł.