Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Większość polskich domów bez komputera

W kwietniu br. odsetek gospodarstw domowych w Polsce wyposażonych w komputery wynosił 45%, a dostęp do internetu deklarowało 36% - takie są wyniki kolejnej tury badań nad wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Większość polskich domów bez komputera
Wskaźniki te były dwukrotnie wyższe w grupie przedsiębiorstw. Komputery w badanym okresie miało ponad 93% firm (podobnie jak w latach ubiegłych) a z dostępu do internetu korzystało 89% z nich (w tym 46% z usług szerokopasmowych). Odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do sieci wynosił 64%. Co ciekawe biorący udział w badaniach jako przyczynę najczęściej wymieniali brak potrzeby dostępu do internetu. Zadeklarowało to 28% respondentów, czyli 1% więcej niż rok wcześniej. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się inne bariery - m.in. wysokie koszty sprzętu (23% odpowiedzi) oraz zbyt wysokie ceny usług dostępu do sieci (22%). Wymieniano także ogólną "niechęć do internetu" (2%).

Wyraźnie wzrosła liczba osób korzystających z komputera oraz internetu regularnie. Z danych GUS wynika, że w 2004 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio - 35% (komputer) i 22% (internet) - natomiast w kwietniu 2006 już 43% i 34%. Raport GUS wskazuje,że 12% Polaków dokonało zakupów, a 5% sprzedawało w internecie. Odsetek firm kupujących w sieci wyniósł 23%, natomiast wykorzystujących ten kanał do sprzedaży produktów - 12% (wśród dużych przedsiębiorstw). Odsetek mieszkańców Polski w wieku 16 - 74 lata znających się na obsłudze komputera (m.in. operacje na plikach) wyniósł 44%. Jednakże już tylko 30% zadeklarowało, że potrafi wysłać e-maila z załącznikiem, a 25% wiedziało jak obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Zaawansowany poziom umiejętności informatycznych prezentuje już znacznie mniejsza grupa osób - 8% potrafi stworzyć stronę internetową a 5% napisać własną aplikacje w wybranej technologii.

Ze względu na dynamiczny rozwój ofert dostępu do sieci, wskaźniki dotyczące użytkowania komputerów oraz zwłaszcza korzystania z usług szerokopasmowych z pewnością wzrosły od czasu przeprowadzenia badań. Dane zawarte w raporcie GUS pochodzą bowiem z kwietnia br.