Większość polskich domów bez komputera

W kwietniu br. odsetek gospodarstw domowych w Polsce wyposażonych w komputery wynosił 45%, a dostęp do internetu deklarowało 36% - takie są wyniki kolejnej tury badań nad wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Większość polskich domów bez komputera
Wskaźniki te były dwukrotnie wyższe w grupie przedsiębiorstw. Komputery w badanym okresie miało ponad 93% firm (podobnie jak w latach ubiegłych) a z dostępu do internetu korzystało 89% z nich (w tym 46% z usług szerokopasmowych). Odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do sieci wynosił 64%. Co ciekawe biorący udział w badaniach jako przyczynę najczęściej wymieniali brak potrzeby dostępu do internetu. Zadeklarowało to 28% respondentów, czyli 1% więcej niż rok wcześniej. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się inne bariery - m.in. wysokie koszty sprzętu (23% odpowiedzi) oraz zbyt wysokie ceny usług dostępu do sieci (22%). Wymieniano także ogólną "niechęć do internetu" (2%).

Wyraźnie wzrosła liczba osób korzystających z komputera oraz internetu regularnie. Z danych GUS wynika, że w 2004 roku wskaźniki te wynosiły odpowiednio - 35% (komputer) i 22% (internet) - natomiast w kwietniu 2006 już 43% i 34%. Raport GUS wskazuje,że 12% Polaków dokonało zakupów, a 5% sprzedawało w internecie. Odsetek firm kupujących w sieci wyniósł 23%, natomiast wykorzystujących ten kanał do sprzedaży produktów - 12% (wśród dużych przedsiębiorstw). Odsetek mieszkańców Polski w wieku 16 - 74 lata znających się na obsłudze komputera (m.in. operacje na plikach) wyniósł 44%. Jednakże już tylko 30% zadeklarowało, że potrafi wysłać e-maila z załącznikiem, a 25% wiedziało jak obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Zaawansowany poziom umiejętności informatycznych prezentuje już znacznie mniejsza grupa osób - 8% potrafi stworzyć stronę internetową a 5% napisać własną aplikacje w wybranej technologii.

Ze względu na dynamiczny rozwój ofert dostępu do sieci, wskaźniki dotyczące użytkowania komputerów oraz zwłaszcza korzystania z usług szerokopasmowych z pewnością wzrosły od czasu przeprowadzenia badań. Dane zawarte w raporcie GUS pochodzą bowiem z kwietnia br.